Bestuurscomité NaVAP

 

Structuur van de Federatie

 

- RAAD VAN BESTUUR

 

- BESTUURSCOMITE

 

Stéphan JAMAR

    

Het Bestuurscomité wordt verkozen door de Raad van Bestuur en ziet er als volgt uit:

 • Voorzitter: JAMAR Stéphan
 • Past voorzitter: DEMUYNCK Jean-Pierre
 • Ere-voorzitter: AERTS Jozef
 • Ere-voorzitter:  ARMAND Franz
 • Waalse ondervoorzitter: MOSTENNE Gérard
 • Vlaamse ondervoorzitter: VERMEULEN Vivianne
 • Secretaris: HENDRIKS Henri
 • Penningmeester: VROMANT Nico
 • Verslaggever: TREFOIS Joseph
 • Verslaggever: SCHOOF Freddy
 • Verslaggever: SEGHERS René

 

- ADVIESCOMMISSIES

De federatie heeft een Vlaamse Adviescommissie en een Waalse adviescommissie die regelmatig samenkomen in verschillende regio’s en respectievelijk zijn gevestigd op het adres van de Confederatie Bouw Antwerpen en de Confédération Construction Verviers. De Vlaamse Adviescommissie wordt voorgezeten door de Vlaamse Ondervoorzitter, mevrouw Vermeulen en de Waalse Adviescommissie wordt voorgezeten door de voorzitter, de heer Jamar. Hun taak bestaat er voornamelijk in problemen op te sporen en oplossingen en initiatieven voor te stellen aan de nationale federatie.

 

- WERKGROEPEN

In de schoot van het Bestuurscomité worden regelmatig werkgroepen belast met het onderzoek van specifieke problemen, zoals de vestigingsreglementering, nationale richtprijzen, loskomen van pleisterwerk, opstellen handboek, enz...