Raad van bestuur

De Vlaamse Schilders is een vakvereniging door de schilders, voor de schilders.

Een Raad van Bestuur zet de krijtlijnen uit van de vakvereniging. Dat gebeurt tijdens verschillende vergaderingen. Hierin zetelen uitsluitend schilders met hun eigen bedrijf. Zij ervaren dezelfde problemen en noden als u, waardoor ze kort op de bal kunnen spelen.

De volgende personen maken deel uit van de Raad van Bestuur:

Voorzitter: Pedro Pattyn 
Erevoorzitter: André Mertens
Erevoorzitter: Jan Meuleman
Ondervoorzitter: Etienne Fleurinck  
Penningmeester: Benoît Klinkers 
Secretaris-generaal: Peter De Roo
Bestuurslid: Luc Demaere 
Bestuurslid: Aldo Gulisano
Bestuurslid: Saskia Huygens
Bestuurslid: Thomas Van Heuverswijn
Bestuurslid: Luc Van Renterghem
Bestuurslid: Stefaan Viaene
Bestuurslid: Cyriel Smets
Bestuurslid: Frank Vlaminck
Bestuurslid: Gunther Luckx
Bestuurslid: Nils Grillaert
Bestuurslid: Alain Van Billemont
Bestuurslid: Rik Cokele
Bestuurslid: James Watteyn
Bestuurslid: Romain Dekeyser

Zij worden bijgestaan door een secretariaat dat de dagelijkse werking van de verenging onderhoudt. Dit team is eveneens uw aanspreekpunt voor vragen of meer informatie.