CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN : VIP-MOMENTEN OPEN WERVENDAG
 
 

VIP-MOMENTEN OPEN WERVENDAG


VIP-moment in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

(Plaatsnijderstraat 2 - Beeldhouwerstraat 44 te Antwerpen)


Programma om 8u30

Ontvangst met ontbijt

Verwelkoming door Joris De Fré, Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

 Voorstelling van het project door Johan Van Overwalle, Artes Roegiers

& Prof. dr. Manfred Sellink, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Officiële opening door burgemeester Bart De Wever, stad Antwerpen

Rondleiding op de werf

Receptie

 

VIP-moment in het Nieuw Provinciehuis
(Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) 


Programma om 13u

Ontvangst met een hapje en een drankje

Verwelkoming door Joris De Fré, Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

 Voorstelling van het project door  Bruno Geltmeyer, Denys

& Rudy Adriaenssens, Democo

Speech door gedeputeerde Ludwig Caluwé, provincie Antwerpen

Rondleiding op de werf

Receptie


Inschrijven vóór 30 april

 

 

 
Inschrijvingsformulier
Voornaam: *
Naam: *
Functie:
E-mail: *
Tel.:
Fax:
GSM
Onderneming/Organisatie: *
Ondernemingsnummer:
Lidnummer:
Straat en nr.:
Postcode:
Plaats:
hoeveel personen *
Opmerkingen:
           

(*) Verplichte velden.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.