CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN : VIP-MOMENTEN OPEN WERVENDAG
 
 

VIP-MOMENTEN OPEN WERVENDAG


VIP-moment op de Gedempte Zuiderdokken
(Vlaamse Kaai - Waalse Kaai te 2000 Antwerpen)

 Programma om 8u30

Ontvangst met ontbijt

Verwelkoming door Joris De Fré, Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

 Voorstelling van het project door Manu Coppens, Algemene Aannemingen Van Laere

& Schepen Koen Kennis, Stad Antwerpen

Officiële opening door Vice-eersteminister Kris Peeters, minister van Werk, Economie & Consumenten

Rondleiding op de werf

Receptie

 

VIP-moment in de Handelsbeurs
(Borzestraat 31 te 2000 Antwerpen)

 Programma om 12u

Ontvangst met een hapje en een drankje

Verwelkoming door Joris De Fré, Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

 Voorstelling van het project door Walter Cromheeke, Denys

Rondleiding op de werf

Koffie


Inschrijven vóór 30 april

 

 

 

 
Inschrijvingsformulier
Voornaam: *
Naam: *
Functie:
E-mail: *
Tel.:
Fax:
GSM
Onderneming/Organisatie: *
Ondernemingsnummer:
Lidnummer:
Straat en nr.:
Postcode:
Plaats:
hoeveel personen *
Opmerkingen:
           

(*) Verplichte velden.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.