Confederatie Bouw Provincie Antwerpen : Statutaire vergadering en receptie
 
 

Statutaire vergadering & receptie

 

Dinsdag 20 maart om 19u

Th. Van Rijswijckplaats 7 te Antwerpen

 

 

Op dinsdag 20 maart nodigen wij u uit op de statutaire vergadering van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen.

 

Dit jaar wordt het, met het afscheid van de voorzitter Eric Onraedt, na een mandaat van 6 jaar, en de aanstelling van een nieuwe voorzitter, een zeer bijzondere en feestelijke editie.

 

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.

 

SCHRIJF HIER IN

 

19u00 Statutaire vergadering

Verslag over de vorige statutaire jaarvergadering dd. 14 maart 2017

Financieel verslag 2017

verslag van de toezichters op de boekhouding

aanstelling van de toezichters

kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de toezichters

- Bijdrage 2018 Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

- Begroting 2018

- Benoeming bestuurders

- Benoeming voorzitter en ondervoorzitters

- Afvaardiging in de Nationale Raad van de Confederatie Bouw

- Afvaardiging in de Raad van Bestuur van de Confederatie Bouw

- Afvaardiging in de Technische Commissie voor paritaire betrekkingen

- Allerlei

 

20u00 Feestelijke receptie

Inschrijvingsformulier
Voornaam: *
Naam: *
Functie:
E-mail: *
Tel.:
Fax:
GSM *
Onderneming/Organisatie: *
Ondernemingsnummer: *
Lidnummer:
Straat en nr.:
Postcode:
Plaats:
Opmerkingen:
           

(*) Verplichte velden.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.