STATUTAIRE VERGADERING
 
STATUTAIRE VERGADERING

dinsdag 19 maart 2019 - 19u
Th. Van Rijswijckplaats 7, 2000 Antwerpen
19u00    Statutaire vergadering
 • Verslag over de vorige statutaire jaarvergadering dd. 20 maart 2018
 • Financieel verslag 2018*
  • verslag van de toezichters op de boekhouding
  • aanstelling van de toezichters
  • kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de toezichters
 • Bijdrage 2019 ConfederatieBouw Provincie Antwerpen
 • Begroting 2019*
 • Benoeming bestuurders
 • Afvaardiging in de nationale raad van de Confederatie Bouw
 • Afvaardiging in de raad van bestuur van de Confederatie Bouw
 • Afvaardiging in de technische commissie voor paritaire betrekkingen
 • Allerlei

20u00    Receptie* documenten worden u toegestuurd na inschrijving

Gratis parking
Ondergrondse parking (via Th. Van Rijswijckplaats) en bovengrondse parking (via Sleutelstraat)


Inschrijvingsformulier
Voornaam: *
Naam: *
Functie:
E-mail: *
Tel.:
Fax:
GSM *
Onderneming/Organisatie: *
Ondernemingsnummer: *
Lidnummer: *
Straat en nr.:
Postcode:
Plaats:
Opmerkingen:
           

(*) Verplichte velden.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.