INFOSESSIE "Nieuw sectoraal akkoord 2019 -2020 voor arbeiders en bedienden in de bouw"
 


De sociale partners hebben op 18 juni een ontwerp van sectoraal akkoord voor arbeiders in de bouw (PC124) bereikt.  Dat omvat de loon- en de arbeidsvoorwaarden tot eind 2020.  Op 25 juni werd het ontwerp goedgekeurd.

Ook voor de bedienden in de bouw (PC 200) is er op 14 juni een ontwerpakkoord voor 2019 - 2020 ondertekend.  Dat werd op 1 juli door de sociale partners goedgekeurd.

Bent u graag op de hoogte van de wijzigingen en nieuwigheden van de CAO's?  Kom dan naar onze infosessie.

 
WAT VERANDERT ER VOOR ARBEIDERS?

 

 

  • Koopkrachtverhoging op 1 juli 2019
  • Ingrijpende aanpassing van de regeling mobiliteitsvergoedingen
  • Uitwerking van een businessmodel voor een betere instroom vanuit het bouwonderwijs
  • Versterken van de mentortrajecten
  • Mogelijkheden voor het moduleren van arbeidstijd met verhoging van de fiscaal gunstige overuren

WAT VERANDERT ER VOOR BEDIENDEN?

  • Invulling loonnorm voor de bouwsector in een jaarlijkse premie, die op termijn wordt omgezet in een aanvullend pensioen (harmonisatie arbeiders - bedienden)
  • Opleiding
  • Verlenging eindeloopbaanstelsels en tijdskrediet
  • Invoering van een fietsvergoeding
  • Sociale vrede voor de periode 2019 - 2020

PRAKTISCH

Spreker -
Jan Vochten - Secretaris-generaal van de Confederatie Bouw die namens onze organisatie de onderhandelingen opvolgde die tot de akkoorden leidden

Locatie - Confederatie Bouw Provincie Antwerpen, Th. Van Rijswijckplaats 7, 2000 Antwerpen

Datum - dinsdag 27 augustus - 09u45 ontvangst met koffie - 10 u start infosessie


Deelname is gratis voor leden van de Confederatie Bouw


I.s.w.m.