Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

 

DIENSTVERLENINGOPLEIDINGEN

De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen beschikt over een ruim opleidingsaanbod gaande van opleidingen rond veiligheid VCA, stellingbouw en asbestverwijdering tot verschillende computeropleidingen en opleidingen rond sociale, juridische en managementsaspecten voor bedrijfsleiders, kaderleden, bedienden en arbeiders in de bouwsector. Verder behoren bedrijfsinterne opleidingen ook tot de mogelijkheden.

We streven naar een geactualiseerd opleidingsaanbod waar zowel de bedrijfsleiders als hun medewerkers up-to-date blijven met verschillende thema's binnen de bouwsector.

Confederatie Bouw Provincie Antwerpen richt zich met haar opleidingen op de bouwsector. Prijs-kwaliteit van de opleiding is belangrijk. Daarnaast genieten de leden van de Confederatie Bouw telkens van een korting.

Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de KMO-portefeuille. In de vernieuwde KMO-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 15.000 euro, het steunpercentage bedraagt 30%.

Het erkenningsnummer van de Confederatie Bouw Antwerpen is DV.O217121.

http://www.opleidingenindebouw.be/ 


BRICS peterschapsprojecten

Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is al enkele jaren actief met het succesvol organiseren van peterschapsprojecten voor bouwondernemingen. Peterschapsprojecten willen bedrijfsleiders helpen hun kwaliteiten en kennis naar een hoger niveau te brengen.

Het project is op maat van bouwkmo’s en voorziet in coaching van de beslissingsnemers in de KMO. Gedurende 1 jaar bouwt de bedrijfsleider aan zijn skills als manager. Dankzij het peterschapsproject beschikt hij bovendien over een lerend netwerk waar hij zijn ervaringen rond management kan uitwisselen met collega-ondernemers.

Het hele project wordt begeleid door speciaal gekozen bouwpeters, kaderleden uit grote bouwondernemingen. Deze ervaringsdeskundigen coachen de groep naar onderwerpen, verzorgen eventuele individuele begeleidingen, zorgen voor sprekers rond het gevraagde onderwerp enz. Ook hun netwerk wordt op deze manier uitgebreid en gestimuleerd.

In september 2016 start Confederatie Bouw Provincie Antwerpen met een nieuw peterschapsproject. Voor dit project zoeken wij geïnteresseerde kmo-bedrijfsleiders uit bouwondernemingen die willen deelnemen. Ook zoeken wij ervaren kaderleden uit grotere bouwondernemingen die peter willen worden van een BRICS-project.


Tecno Bouw

Tecno Bouw vzw, opgericht in 1994 in de schoot van de Confederatie Bouw Kempen, zal onder de één gemaakte Confederatie Bouw Provincie Antwerpen uw opleidingspartner zijn voor :
 

-       Opleidingen voor kraanmachinisten

-       Opleidingen voor dakwerkers

-       Opleidingen voor het afdichten van daken en parkeergarages

-       Opleidingen voor hernieuwbare energie

 

Deze opleidingen geven recht op een erkend attest en kunnen zowel in open inschrijving als in-company worden georganiseerd.

De opleidingen van Tecno Bouw komen in aanmerking voor tussenkomsten van fvb-Constructiv en Vormelek.

Tecno Bouw vzw is erkend voor de KMO-portefeuille onder nummer DV.O103063.NETWERKING

Collega’s ontmoeten

Dankzij haar unieke structuur vertegenwoordigt de Confederatie Bouw zowat 15.000 aannemers uit alle regio’s van het land die actief zijn in alle bouwactiviteiten.

Dit netwerk biedt contactmogelijkheden tussen “vak”collega’s, bouwpartners, architecten, leveranciers, producenten,…

Wij organiseren naast infonamiddagen/-avonden, beurzen en seminaries ook heel wat prettige ontmoetingsmomenten zoals bedrijfsbezoeken, studiereizen, recepties, feesten,…

Lid zijn van de Confederatie Bouw betekent dus lid zijn van één grote veelzijdige organisatie: u bent lid van zowel uw lokale Confederatie Bouw provincie Antwerpen als van uw beroepsfederatie als van de overkoepelende Nationale Confederatie Bouw en de Vlaamse gewestconfederatie.

 

JOBA

JOBA of Jong Ondernemend in de Bouw Provincie Antwerpen is de vereniging van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen, die werd opgericht voor jonge aannemers en jonge kaderleden van bouwbedrijven in de regio.

Je kan bij JOBA aansluiten als je lid bent van de Confederatie Bouw én jonger bent dan 45 jaar.

De bedoeling van JOBA is om activiteiten te organiseren die specifiek zijn toegespitst op jonge ondernemers in de bouw, waar de nadruk ligt op informatie en netwerking zonder daarbij het aangename uit het oog te verliezen.

 

EVA’S

In 2002 is de Vlaamse Confederatie Bouw gestart met het EVA-project waarbij de afkorting ‘EVA’ staat voor ‘Echtgenotes & Vrouwen in Aannemersbedrijven’. Doelstelling van dit project was en is de aanwezigheid van vrouwen in de bouw meer zichtbaar te maken.

Deze grotere zichtbaarheid moe(s)t leiden tot een betere positie voor de vrouwen in de bouwsector en tegelijk het imago van de bouwsector als exclusieve ‘mannenwereld’ ontkrachten.

Onze EVA’s zijn zowel uit grote als uit kleine bouwbedrijven afkomstig. Ook het statuut van de deelneemsters is zeer uiteenlopend (bedrijfsleiders, meewerkende echtgenotes, administratieve bedienden in een bouwbedrijf of bediende werkzaam op de bouwplaats).

Ook hun achtergrond is divers: sommige hebben voor bouwkunde gestudeerd maar vele onder de deelneemsters hebben een totaal andere achtergrond.  Toch moeten zij bij het dagelijks reilen en zeilen van het bouwbedrijf hun ‘mannetje’ kunnen staan en vaak ‘hun (bouw)plan’ kunnen trekken. Binnen het bedrijf is het aantal vrouwelijke gesprekspartners meestal beperkt. Contacten met vrouwen uit andere bedrijven kunnen dus bijzonder leerrijk zijn.

Vandaar organiseren wij per jaar een 4-tal informatievergaderingen waarop al onze EVA’s van harte welkom zijn omdat wij, via dit netwerk en met elkaars steun, efficiënter onze taken in het bouwbedrijf kunnen vervullen.  Deze informatiesessies worden geleid door deskundige sprekers die  informeren over onderwerpen die voor het dagelijks runnen van een bouwbedrijf van groot belang zijn. Omdat de boog ook niet altijd gespannen kan staan, organiseren wij  één keer per jaar onze EVA uitstap.  Een perfecte combinatie van architecturale bezienswaardigheden en een gezonde dosis vrouwvriendelijke activiteiten maakt ook van deze jaarlijkse uitstap steeds weer een geslaagde dag.

 

SOBA

Wie zijn actieve loopbaan beëindigt verliest daarmee dikwijls heel wat belangrijke contacten met collega’s uit het professionele leven. Ook in de relatie met de beroepsorganisatie betekent het stopzetten van de loopbaan dikwijls een definitief afscheid. Met de oprichting van SOBA, de Vereniging voor Senior Ondernemers uit de Bouw Antwerpen wensen wij een vervolg te geven aan het lidmaatschap van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen. SOBA staat open voor zaakvoerders of gedelegeerd bestuurders van bouwbedrijven die hun zelfstandige activiteit in hoofdberoep hebben neergelegd en voor kaderleden van bouwondernemingen die gepensioneerd zijn. Door zich aan te sluiten bij SOBA blijven deze personen in contact met elkaar en met hun beroepsorganisatie. SOBA organiseert op jaarbasis minstens vier evenementen voor haar leden. Dit kunnen informatieve bijeenkomsten zijn maar ook toeristische uitstappen.

 

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u meer inlichtingen wenst.