DAGDAGELIJKSE ONDERSTEUNING

Een massa voorschriften en reglementeringen maken het leven van een bedrijfsleider in de bouw behoorlijk zwaar. Als lid van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen heeft u onbeperkte en gratis toegang tot onze consultants die u bijstaan in uw dagdagelijkse beslommeringen met betrekking tot:

  • de tewerkstelling van personeel in de bouwsector: aanwerven en ontslaan van werknemers, CAO's toelichten, arbeidsduur, tijdelijke werkloosheid, ...;
  • uw verplichtingen ten aanzien van de RSZ: hoeveel bedragen de sociale lasten in de bouwsector? Van welke RSZ-subsidies kan u genieten? Moeten er RSZ-voorschotten betaald worden? Wat is de DIMONA-plicht?;
  • de hoofdelijke aansprakelijkheidsreglementering in de bouw: werfmelding, inhoudingen, aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden en voor de lonen,... Voor deze moeilijke materie kan u steeds gebruikmaken van onze deskundigheid;
  • de elektronische registratie van aanwezigen op de bouwplaats;
  • werken met buitenlandse onderaannemers en buitenlands personeel: wat zijn de risico's bij het werken met buitenlandse onderaannemers? Waar moet ik op letten bij de aanwerving van een werknemer van vreemde nationaliteit?
  • de sociale zekerheidsstelsels voor werknemers: jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, uitkeringen, SWT (brugpensioen), tijdskrediet, ... Wij helpen er u graag wijs uit geraken;
  • het sociaal statuut van zelfstandigen: vanaf wanneer moet een zelfstandige aansluiten bij een sociale verzekeringskas? Hoeveel bedraagt de bijdrage aan het sociaal statuut en wat wordt hierdoor gedekt?;
  • sociaal overleg: syndicale afvaardiging, ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, ...

ERKENNING VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN AANVRAGEN OF VERLENGEN

Als u in België wil werken voor de overheid of als onderaannemer wil werken voor een hoofdaannemer die voor een openbaar bestuur werken uitvoert, heeft u een erkenning voor overheidsopdrachten nodig. Ook in het kader van de woningbouwwet (de wet Breyne) heeft u een erkenning nodig. Voor andere opdrachtgevers is een erkenning ook een belangrijk kwaliteitslabel.

Viia een uitgebreid administratief dossier moet u als bouwbedrijf tal van zaken aantonen op het vlak van technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit, vooraleer u die erkenning bekomt.

De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is gespecialiseerd in het samenstellen van erkenningsdossiers voor overheidsopdrachten en zij neemt al een aantal administratieve verplichtingen voor haar rekening. Zo slinkt de administratieve rompslomp.