JURIDISCH ADVIES

Onze leden hebben onbeperkt en gratis toegang tot juridische eerstelijnsadviesverlening.

Wanneer u zich in een juridisch geschil bevindt, doet u er soms goed aan om eens een afspraak te maken met onze juridische adviseur zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. U kan bij ons terecht voor specifieke materies zoals:

  • Bouwrecht: 10-jarige aansprakelijkheid, Wet Breyne, oplevering, borgstelling, weerverlet, prijsherzieningen, … ;
  • Wet op de Overheidsopdrachten: specifieke regels wanneer u voor de overheid werkt, o.a. opmaak van het gunningdossier, gunningsverslagen nalezen, erkenning, problemen bij uitvoering, … ;
  • Fiscaal recht in de bouw: toepasselijk btw-tarief bij renovatie en nieuwbouw, verlaagd tarief van 6%, btw bij sociale huisvesting, voorwaarden btw medecontractant, … ;
  • Handelsrecht: facturatie, invordering onbetaalde facturen, opmaak/nazicht algemene aannemingsvoorwaarden, consumentenbescherming, … ;
  • Zakenrecht: gemene muur, recht van opstal, vruchtgebruik, …;
  • Energiepremies en belastingverminderingen;
  • Veiligheid: veiligheidsreglementering in de bouw, veiligheidscoördinatie, risico-analyses, …;
  • Milieu: grondverzet, afvalstoffen, milieuvergunning, …;
  • Huurwetgeving en huurindex.