ONDERNEMINGSLOKET FORMALIS

Droomt u van uw eigen bouwonderneming? Wenst u de activiteiten van uw onderneming te wijzigen? Zit u met vragen maar weet u niet waar u terecht kan?

Bouwen aan uw toekomst doet u met Formalis, het erkend ondernemingsloket van de Confederatie Bouw. Formalis is uw toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), een elektronische databank van alle Belgische ondernemingen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen). In de KBO worden de gegevens van de ondernemingen opgenomen en beheerd. Iedere onderneming wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn uniek ondernemingsnummer.

Starters kunnen bij Formalis terecht voor:

 • Inschrijving van een nieuwe onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en toekenning van het ondernemingsnummer
 • Onderzoek van de beroepsbekwaamheden. Voldoet u aan de vestigingswet?
 • Aanvraag van de BTW-hoedanigheid
 • Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • Advies en bijstand bij het starten van een onderneming

Bestaande ondernemingen kunnen bij Formalis terecht voor:

 • Wijziging van de commerciële activiteiten
 • Wijziging van de ondernemingsgegevens (adres, wijziging van beroepsbekwaamheden, enz.)
 • Inschrijving van bijkomende vestigingen
 • Stopzetten van commerciële activiteiten
 • Stopzetting van de BTW-hoedanigheid
 • Advies en bijstand