Sociaal Secretariaat Dienstbetoon vzw

Loonadministratie is een ingewikkelde en tijdrovende bezigheid die je best aan specialisten overlaat. Voor onze klanten is het belangrijk dat zij met een gevoel van zekerheid hun loonadministratie in betrouwbare handen kunnen geven. Het sociaal secretariaat Dienstbetoon is het erkend sociaal secretariaat van de Confederatie Bouw Antwerpen. Al meer dan 60 jaar verzorgt Dienstbetoon de loonadministratie voor het grootste deel van onze leden.

Specialisatie in de bouw

De klanten van het sociaal secretariaat Dienstbetoon zijn bijna uitsluitend bouwondernemingen. Door deze specialisatie in de bouwsector is men zeer vertrouwd met de specifieke reglementeringen van de sector. Attesten voor de inhaalrustdagen, toezending van zegelkaarten, procedures rond terbeschikkingstelling van personeel,… zij worden voor u foutloos verzorgd. Werken met een partner die uit de sector is ontstaan is een zekerheid voor uw personeelsdienst.

Advies van een expert

Onze adviseurs arbeidsrecht en personeelszaken hebben jarenlange ervaring in de bouwsector. Zonder meerkost kan u op hen onbeperkt beroep doen voor advies of het opvolgen van dossiers. Dankzij de binding met de Confederatie Bouw Antwerpen beschikt ons sociaal secretariaat Dienstbetoon ook over een netwerk van contacten met alle instanties die voor de sector van belang zijn.

Software voor de bouw

De informatica voor de loonadministratie is geschreven voor bouwbedrijven. Het bevat daarom een aantal unieke tools voor aannemers. Het opvolgen van werven, mobiliteit, kostprijs of opleidingen van het personeel,… op het softwarepakket ‘Prisma’ kan u betrouwen.

Serviam+

Serviam+ is een samenwerkingsverband van onafhankelijke sociale secretariaten. Het plus-teken in het logo is geen toeval; het staat voor de extra service. Het sociaal secretariaat Dienstbetoon onderschrijft de missie van Serviam+; loonadministratie op mensenmaat. De persoonlijke service die een plaatselijke partner kan bieden bundelen met de kracht van een grote groep. Dat we samen bijna 10.000 ondernemingen tot onze klanten mogen tellen zegt voldoende over onze ervaring en knowhow.

Dienst Gewaarborgd Loon

Deze service wordt aangeboden aan aannemers met minder dan 20 werknemers in dienst en betaalt het gewaarborgd week- en maandloon, dat deze ondernemingen aan hun arbeiders ingeval van ziekte of privé-ongeval moeten uitkeren, terug. Onze Dienst Gewaarborgd Loon verzorgt hiervoor ook alle bijhorende administratie. U kan zich bij de Serviam+ Dienst Gewaarborgd Loon gratis aansluiten.

Contactpersoon : Mario Robberecht
Th. Van Rijswijckplaats 7  -  2000 Antwerpen
T 03 203 44 11
F 03 232 63 75
E-mail info@dienstbetoon.be