FEDERATIE VAN PRODUCENTEN VAN RECYCLING GRANULATEN (FPRG)

www.fprg.be

Voorzitter : Willy Goossens

FPRG groepeert de ondernemingen die actief zijn in de recyclage van bouw- en sloopafval.  Veel bouwpuin is herbruikbaar op voorwaarde dat het zorgvuldig wordt behandeld.  De Federatie van Producenten van Recycling Granulaten zet zich dan ook in op het gebied van het selectief slopen van gebouwen, het recycleren van bouwpuin en de procedures voor verwerking van bouwpuin tot herbruikbare materialen.