GROEN BETON VERT (GBV)

www.groenbetonvert.be

Voorzitter : Kurt Jacobs

GBV is een organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die beton produceren op ecologisch verantwoorde wijze.  Een vereniging die zwart op wit wil aantonen dat ‘groen’ beton minstens even performant is als zijn klassieke varianten.  Een eerste prioriteit bestaat er bijgevolg in mensen bewust te maken van de mogelijkheden die groen beton biedt want ecologisch verantwoord stortbeton is wel degelijk dé toekomst.