VERENIGING STELLINGBOUW BEDRIJVEN IN BELGIË (VSBB)

www.vsbb.be en www.femeb.be

Voorzitter : Jan De Swert

VSBB verenigt de stellingbouwers die de Code van Goede Praktijk onderschrijven en in het bezit zijn van een VCA certificaat.
Zij streven ernaar om de algemene kwaliteit en veiligheid bij het monteren, demonteren, ombouwen en gebruiken van stellingen te verbeteren.  Zij concretiseren en maken het KB van 31/08/2005 (gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte) praktisch inzichtelijker.
De VSBB is tevens een aanspreekpunt voor de gehele sector.