Zetel Antwerpen


Zetel Kempen

Bijna 150 jaar staat de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen op de bres voor al wat reilt en zeilt in en rond de Antwerpse Bouwsector. Deze vrije patronale beroepsorganisatie telt ongeveer 2000 leden.

De Confederatie Bouw is de koepel over een zeer uitgebreid netwerk van lokale vestigingen en beroepsfederaties.
Zij verdedigt de belangen van de bouw op nationaal en gewestelijk vlak. De Confederatie Bouw is niet enkel bezig met de algemene beroepspolitiek, zij is tegelijk ook met een ruime dienstverlening vlak in uw buurt aanwezig en toegankelijk voor iedereen ongeacht wel bouwberoep.

Nationale belangenverdediging door de Confederatie Bouw

De verdediging van de beroepsbelangen klinkt misschien ouderwets of algemeen, toch voelt elke bouwondernemer het resultaat elke dag in zijn bedrijf.

Enkele recente verwezelijkingen van de Confederatie Bouw maken dit duidelijk:

  • de verlenging van het verlaagd BTW-tarief van 6% op verbouwingswerken
  • de versoepeling van de mogelijkheden om buitenlandse arbeidskrachten tewerk te stellen
  • de vergroting van de flexibiliteit in de arbeidsduur en het betaalbaar maken van overuren
  • de versoepeling van de voorschriften en wetgevingen rond veiligheidscoördinatie
  • de financiële tussenkomst van de overheid bij de verhoging van de staalprijzen,...

De Confederatie Bouw onderhandelt ook de CAO's met de werknemersorganisaties. Onze leden-aannemers hebben rechtstreekse inspraak in de patronale eisen en bepalen het mandaat dat de Confederatie Bouw verdedigt.

Vlaamse belangenverdediging door de Vlaamse Confederatie Bouw

De Vlaamse overheid is voor de bouwsector de voornaamste opdrachtgever en een belangrijke regelgever. Voor de Vlaamse regering en de Vlaamse overheid is de Vlaamse Confederatie Bouw de bouwexpert bij uitstek en haar structurele partner.

Zo slaagt de Vlaamse Confederatie Bouw erin de belangen van de aannemers bij de Vlaamse overheid maximaal te verdedigen.

De Vlaamse Confederatie Bouw is zeer actief op het gebied van milieuwetgeving en ruimtelijke ordening, twee domeinen waar de regelgeving het bedrijfsleven dreigt te verstikken. Zij ijvert voor rechtszekerheid voor onze aannemers waar zij te maken hebben met o.a. milieuvergunningen, bodemsanering, afvalstoffen en uitgegraven grond.

Specifieke belangenverdediging door de beroepsorganisaties

Elk bouwberoep heeft zijn eigen specifieke regelgeving. De verschillende bouwberoepen krijgen onze aandacht via de beroepsfederaties. Dankzij deze beroepsfederaties kan de Confederatie Bouw zeer kort op de bal spelen in alle beroepsspecifieke materies zoals bijvoorbeeld de vestigingsreglementering, de brandveiligheidsvoorschriften voor binnenschrijnwerk, de energieprestatienormen, de reglementering voor elektrische installaties, het standaardbestek 250 voor de wegenbouw,...

De lokale Confederatie Bouw: uw eerste lijn

Via de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen hebben onze leden een aanspreekpunt in hun buurt.
De Confederatie Bouw wil dicht bij de bouwondernemingen staan met een brede dienstverlening die gratis en onbeperkt toegankelijk is voor al haar leden.