Omschrijving

De Wet Breyne
 

De Wet Breyne
Woensdag 13 december 2017 
 
De Wet Breyne regelt de aanneming en verkoop op plan of van in aanbouw zijnde woningen en appartementen. Deze wetgeving is eveneens van toepassing op sleutel-op-de-deur projecten en omvat een handvol belangrijke afwijkingen van het privaat bouwrecht.
 
Het doel van deze opleiding is om u inzicht te verschaffen in de Wet Breyne. Meer bepaald zal er aandacht worden geschonken aan wanneer de wet van toepassing is en wat voor u de gevolgen zijn. Daarnaast worden enkele hoofdstukken geselecteerd die relevant zijn in de praktijk.  
 
Doelgroep
Iedereen is welkom, maar de opleiding richt zich in het bijzonder tot bouwbedienden en aannemers die zich bezig houden met de aanneming en/of de verkoop op plan of van in aanbouw zijnde woningen. Juridische voorkennis is voor deze opleiding niet vereist. 
 
Programma 
• het toepassingsgebied Wet Breyne;
• de gevolgen van de toepassing : verschil met privaat bouwrecht;
  o waarborg;
  o prijs;
  o oplevering;
  o …
• bespreking van het contract :
o toegestane, verboden en verplichte clausules;
o andere verplichte vermeldingen
o …
• enzovoort.
 
Docent 
Maarten De Voeght, juridisch adviseur Confederatie Bouw Provincie Antwerpen
 
Datum
Woensdag 13 december 2017 van 16u tot 19u 
 
Locatie
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen - zetel Antwerpen - Th. Van Rijswijckplaats 7 bus 2 te 2000 Antwerpen
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Gratis voor bedienden PC200 
Lid Confederatie Bouw : 100 €
Niet lid Confederatie Bouw : 150 €
Excl BTW
 
Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 15.000 euro, het steunpercentage bedraagt 30%. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs (niet de BTW) komt in aanmerking voor betaling via KMO portefeuille
Constructiv: arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv
Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen op www.vormelek.be (minstens 3 dagen vooraf aan te vragen)

Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

De inschrijving voor de opleiding De Wet Breyne is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar antwerpen@confederatiebouw.be
 

Label