Omschrijving

DAKEN - Roofing Module B - technieken en aanwerkingen
  
 ISM 
 
ROOFING MODULE B - TECHNIEKEN EN AANWERKINGEN 
 

Inhoud
2 modules
Module A - basisvaardigheden en kleine herstellingen (1 dag)
Module B - technieken en aanwerkingen (2 dagen)
Module A en B ook te combineren in een drie-daagse sessie. 
  • Kennismaking met de materialen
  • Waar rekening mee te houden bij de keuze van materialen?
  • Hoe een egaal en waterdicht resultaat bekomen?
  • Hoe een koepel in te werken?
  • Wat als het fout gaat?
  • Oog voor kwaliteit en veiligheid

Docenten
Johan Vandebuerie - Roofer@work
 
Locatie
Roofer@work
Vossendaal 13 C2
2440 Geel
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Module A - € 220 per persoon
Module B - € 440 per persoon
Module A+B - € 660 per persoon
 
Minimum 8, maximum 10 deelnemers

Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille. Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be.
Constructiv: arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv. Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10
Annulatievoorwaarden
Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagenvoor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder). 

Inschrijving

Opleiding
Opleiding
Datum opleiding
 
Onderneming
Lidnummer  
Ondernemingsnummer  
Onderneming/Organisatie
E-mail  
 
Deelnemer
Aanspreking
Voornaam
Naam
Taal
Functie :
Winteropleiding
Rijksregisternummer
Geboorteplaats
Statuut
Diploma
Paritair comité
Laptop :
E-mail  
Bevestig E-mail  
GSM : ( +32 XXX XX.XX.XX)
Tel. (+32 X XXX.XX.XX of +32 XX XX.XX.XX)
Opmerkingen :
 
Facturatie
Straat* :
Nr.* :       Bus :
PostCode* :
Plaats* :
Land* :
   

(*) Verplichte velden, gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de bevestiging van inschrijving.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.Label