Omschrijving

Sociale vaardigheden bouw - arbeider
  
 ISM 
 
SOCIALE VAARDIGHEDEN BOUW - ARBEIDER
 

Inhoud

Communicatie is van kapitaal belang in een team. Maar soms is het niet vanzelfsprekend om dit op een correcte manier te doen. Misverstanden en onduidelijkheden zorgen voor verwarring en frustratie. De achtergrond en individuele ontwikkeling die elk teamlid meedraagt zijn niet te verwaarlozen. Elke werknemer heeft een verleden dat de individuele groei in het beroepsleven kan hypothekeren. Vaak ontbreken de nodige tools om zichzelf correct te uiten. Tijdens deze opleiding wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden die nodig zijn om zich binnen een team goed te kunnen voelen.

  • Inleiding
  • Het fundament: basisvertrouwen
  • De deur: jij en je rugzak
  • De ramen: jij en je bril
  • De muren: jij en je grenzen
  • Het dak: bescherming
  • Besluit

Docenten
Tanja Horemans - Roofer@work
 
Locatie
Roofer@work
Vossendaal 13 C2
2440 Geel
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
€ 290 per persoon per module
 
Minimum 8, maximum 12 deelnemers

Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille. Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be.
Constructiv: arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv. Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10
Annulatievoorwaarden
Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagenvoor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder). 


De inschrijving voor de opleiding Sociale vaardigheden bouw - arbeider is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar maarten.aerts@tecnobouw.be
 

Label