Omschrijving

Sociale vaardigheden bouw - projectleider
  
 ISM 
 
SOCIALE VAARDIGHEDEN BOUW - PROJECTLEIDER
 

Inhoud

Een projectleider moet goed kunnen communiceren om een bouwwerf vlot te laten verlopen. Hoe haal je aandachtspunten aan? Welke gesprekstechniek gebruik je om een collega terecht te wijzen zonder een conflict te veroorzaken? En als er een conflict is, hoe pak je dat dan aan?

Tijdens deze opleiding leer je heel wat tips en tricks die je helpen om je leidersrol goed in te vullen. In 1 dag tijd leer je effectief luisteren, feedback geven en zelfs de basis vergadertechnieken.

  • Communicatie, basisbeginselen
  • Luistertechnieken
  • Gesprekstechnieken
  • Vergadertechnieken
  • Conflicthantering

Docenten
Horemans Tanja - Roofer@work
 
Locatie
Roofer@work
Vossendaal 13 C2
2440 Geel
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
€ 290 per persoon per module
 
Minimum 8, maximum 12 deelnemers

Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille. Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be.
Constructiv: arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv. Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10
Annulatievoorwaarden
Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagenvoor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder). 

Inschrijving

Opleiding
Opleiding :
Datum opleiding :
 
Onderneming
Lidnummer :  
Ondernemingsnummer* :  
Onderneming/Organisatie* :
E-mail  
 
Deelnemer
Aanspreking* :
Voornaam
Naam
Taal
Functie :
Winteropleiding
Rijksregisternummer*:
Geboorteplaats*:
Statuut
Diploma
Paritair comité
Laptop :
E-mail* :  
Bevestig E-mail* :  
GSM : ( +32 XXX XX.XX.XX)
Tel. (+32 X XXX.XX.XX of +32 XX XX.XX.XX)
Opmerkingen :
 
Facturatie
Straat* :
Nr.* :       Bus :
PostCode* :
Plaats* :
Land* :
   

(*) Verplichte velden, gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de bevestiging van inschrijving.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.Label