Omschrijving

Mentor
 
Mentor
 
Doelgroep
Personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het (wettelijk verplichte) introductie-
traject en/of daarnaast “on the job” hun kennis gaan overdragen op nieuwe medewerkers en
als “mentor” moeten kunnen fungeren.

Doel
Nieuwe medewerkers effectief kunnen wegwijs maken in de onderneming evenals hen
helpen bij de integratie in het team. Daarnaast leren ze bestaande kennis op een
gestructureerde, planmatige en duidelijke manier overbrengen, zodat nieuwe medewerkers
snel en efficiënt in hun nieuwe functie kunnen meedraaien.


Inhoud

 • Belang van effectief mentorship, rol van de Mentor
 • Voorbereiding van het mentorship (taakanalyse, doelstelling)
 • Mentorship effectief uitvoeren in 3 stappen
 • Leerprincipes
 • Vaardigheden van de mentor:
  - actief luisteren
  - feedback geven
  - afleren van fout gedrag
  - motivatie
  - faalangst
Aantal deelnemers: maximum 12 per groep
 
Docenten
Noa Trainings, Tieblokkenlaan 8, 2300 Turnhout
 www.noatrainings.be
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Lid Confederatie Bouw : 345 €
Niet lid Confederatie Bouw : 345 €
Excl BTW, cursusmateriaal, beperkte broodjeslunch, koffie/thee/water
worden u gratis aangeboden

Subsidiemogelijkheden
KMO-PORTEFEUILLE
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 15.000 euro, het steunpercentage bedraagt 30%. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs (niet de BTW) komt in aanmerking voor betaling via KMO portefeuille
Constructiv: arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv. Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen op www.vormelek.be (minstens 3 dagen vooraf aan te vragen)

Annulatievoorwaarden
Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de
opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen
voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van
het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen
voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als
uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van
het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder). 


De inschrijving voor de opleiding Mentor is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar caroline.baert@confederatiebouw.be
 

Label