Omschrijving

Vorkheftruckbestuurder gevorderde (1 dag) – IS-001
 
VORKHEFTRUCKBESTUURDER gevorderde – IS-001 
 
Doelgroep
Medewerkers die met een vorkheftruck moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen waarbij de opdrachten een zekere moeilijkheidsgraad hebben, bv stapelen in de hoogte, rijden en stapelen in een beperkte ruimte, onder tijdsdruk, in de omgeving van belangrijke installaties, intensief laden en lossen, in plaatsen met verkeer van personen en/of andere verkeersmiddelen.
Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum.
 
Voorwaarden
o Min. 18 jaar
o Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid (o.a. veiligheidsfunctie)

Inhoud
Theorie
o Veiligheid en Wetgeving
o Soorten heftrucks + gebruik
o Stabiliteit (lastendiagram)
o Natuurwetten (dynamische stabiliteit)
o Preventieve controle
o Correct en veilig gebruik
o Veiligheidsregels
o Theoretische proef (max. 30 min.)

Praktijk
o Startcontrole
o LMRA
o Rijden en gebruik van draaipunt.
o Brede/smalle lasten stapelen (vloer)
o Brede/smalle lasten behandelen in palletstellingen.
o Rijden in smalle doorgang
o Rijden op en af helling
o Praktische proef (max. 45 min.)

Praktisch
Aantal deelnemers: maximum 6 per groep
Indien geslaagd voor het examen ontvangt de cursist een attest + persoonlijke badge met een geldigheidsduur van vijf jaar.
 
Docenten
Noa Trainings,  www.noatrainings.be
 
Locatie
NOA Trainings, Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Lid Confederatie Bouw : 278 €
Niet lid Confederatie Bouw : 278 €
Excl BTW, cursusmateriaal, beperkte broodjeslunch, koffie/thee/water worden u gratis aangeboden

Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille. Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be.
Constructiv: arbeiders PC 124 genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv. Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10.
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen op www.vormelek.be (minstens 3 dagen vooraf aan te vragen).

Annulatievoorwaarden
Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw ProvincieAntwerpen de
opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen
voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder). 


De inschrijving voor de opleiding Vorkheftruckbestuurder gevorderde (1 dag) – IS-001 is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar caroline.baert@confederatiebouw.be
 

Label