Omschrijving

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) begrijpen: een gids voor aannemers
 

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) begrijpen: een gids voor aannemers

Dinsdag 19 juni 2018
 

Als inschrijver op een overheidsopdracht door “één druk op de knop” voorlopig aantonen dat men voldoet aan de gestelde selectiecriteria én dat geen wettelijke uitsluitingsgrond van toepassing is? Deze administratieve vereenvoudiging is alvast wat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) belooft. Het UEA zou de papierwinkel een halt toe roepen, met als gevolg dat voor ondernemingen de biedingskosten zakken en de tijdswinst toeneemt.

Elke verandering vraagt evenwel aanpassing en zoals gewoonlijk zit de “devil in the details”. Tijdens de informatiesessie van 19 juni 2018 geeft advocatenkantoor Schoups praktisch advies over wanneer, wat, hoe en door wie het UEA dient te worden ingevuld. Het opzet is om u de vruchten te laten plukken van het UEA, zodat tijdens een plaatsingsprocedure maximaal kan worden ingezet op het inhoudelijk formuleren van de offerte en niet op de (administratieve) formaliteiten.

Doelgroep
Ondernemers, bedrijfsleiders en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor "Overheidsopdrachten"

Docenten
Kris Lemmens, advocatenkantoor Schoups
 
Locatie
Confederatie Bouw Antwerpen - Th. Van Rijswijckplaats 7 bus 2 - 2000 Antwerpen

Data
Dinsdag 19 juni 2018 van 15u tot 17u
 
Kostprijs (eenheidsprijs), excl BTW
Lid Confederatie Bouw : 100 
Niet lid Confederatie Bouw : 150
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-portefeuille
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet de BTW.
Annulatievoorwaarden
Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

De inschrijving voor de opleiding Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) begrijpen: een gids voor aannemers is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar caroline.baert@confederatiebouw.be
 

Label