Omschrijving

Workshop GDPR
Programma


Korte omschrijving

Programma: 
12.00 u - 12.45 u:   Inleiding in de GDPR
12.45 u - 14.00 u:   Overlopen + invullen notice, policy, clausules
14.00 u - 14.30 u    Pauze
14.30 u - 15.30 u   Overlopen + invullen verwerkingsregister
15.30 u - 16.30 u   Invullen documenten door leden met mogelijkheid tot bijkomende vraagstelling aan de docent 
 
Voor de aanvang van de workshop wordt u een broodjeslunch aangeboden.  


Programma

Vanaf 25 mei 2018 dient elke onderneming volledig te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR).
Nieuw is dat u verplicht zal worden om aan te tonen dat u voldoet aan deze nieuwe (verstrengde) privacyregels.  Om te voldoen aan deze bewijsverplichting heeft de Confederatie Bouw een aantal modeldocumenten beschikbaar gesteld voor haar leden.
 
Deze modeldocumenten zijn voor zoveel als mogelijk ingevuld op maat van een "gemiddeld" bouwbedrijf.  Elk bedrijf heeft echter  haar specifieke kenmerken, daarom gaan we met u aan de slag om de modeldocumenten op maat van uw bedrijf verder aan te vullen.  Gezien de complexiteit van deze materie, voorziet de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen verschillende workshops omtrent het aanvullen van deze documenten.
 
Na een korte inleiding in de GDPR zal u worden aangeleerd hoe u de modeldocumenten van de Confederatie Bouw concreet invult.  Hierbij komt het volgende aan bod: privacy notice, privacy policy, clausules overeenkomsten en het verwerkingsregister.
 
Basiskennis van de GDPR is nuttig.
 
Een workshop zal pas plaatsvinden bij 7 inschrijvingen.  Er worden maximaal 12 deelnemers toegelaten.
U dient alleszins uw laptop mee te nemen zodat u zelf digitaal het document kan invullen.
 
Deze workshop is enkel voor de leden van de Confederatie Bouw.
 
Docent:
Maarten De Voeght - Jurist Confederatie Bouw Provincie Antwerpen 
  
Annulatie voorwaarden

Annulatievoorwaarden Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).
Ledenkortingen

Subsidiemogelijkheden
KMO-portefeuille
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet de BTW.
Prijs (zBTW)

100,00€

De inschrijving voor de opleiding Workshop GDPR is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar caroline.baert@confederatiebouw.be
 

Label