Omschrijving

Vorkheftruckbestuurder gevorderde (1 dag) IS-001
 
Vorkheftruckbestuurder gevorderde IS-001  
 
Doel
Veilig en efficiënt werken met een vorkheftruck
De basistechnieken aanleren om:
•de chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie, efficiënte goederenbehandelaars, en die preventief defecten/storingen kunnen melden
•ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan product te voorkomen, schade door transport te verminderen
•veilig dynamisch rijgedrag en productiviteit te bekomen
 
Toelatingsvoorwaarden
Voldoende kennis van het Nederlands
Minimaal 18 jaar zijn
Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid

Doelgroep
Medewerkers die met een vorkheftruck als hoofdopdracht moeten werken op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria, waarbij de opdrachten een zekere moeilijkheidsgraad hebben (stapelen in hoogte, in meer beperkte ruimte, onder tijdsdruk, intensief laden en lossen, in een plaats waar mensen rondlopen).
 
Programma
Theorie
• Kennen van de veiligheidsvoorschriften: rijrichting, afremmen voor bocht, afstand tussen de heftrucks, gebruik van de veiligheidskooi, verbod om passagiers mee te nemen,aangepaste rijsnelheid, voorschriften bij het koppelen/ontkoppelen batterij en in een laadstation, rijhoogte vorken, stand van de mast in functie van de last, wisselen van een gasfles.
• Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de vorkheftruck kennen: afzethoogte, vrije heffing,doorrijhoogte, masttypes, 3 en 4 wiel toestellen, draaicirkel en begrip “explosievrije heftruck”
• Weten dat er verschillende types aandrijvingen bestaan, met hun toepassingsgebied:elektrisch, diesel, gas.
• Weten hoe batterijen kunnen gewisseld worden
• De elementen kennen waaruit de startcontrole bestaat: handrem, voetrem, hydraulisch systeem testen, controle geluidshoorn, visuele bandencontrole, stuurspeling, kettingspanning,vorken, brandstofpeil.
• Weten dat er verschillende soorten pallets en opslagmethodes bestaan
• Weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de heftruck beïnvloeden
• Begrijpen en kunnen gebruiken van laaddiagrammen
• De basiskennis van de wetgeving kennen voor een vorkheftruck bestuurder: ARAB, Codex,aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden
• Risico’s eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren.
Praktijk
• Toepassen van de veiligheid- en verkeersregels: defensief rijden, interactie met mensen en andere bestuurders
• Dagelijkse inspectie truck juist kunnen uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten,en ze melden.
• Juiste op en afstaptechniek toepassen en de truck veilig parkeren
• De bedieningsorganen correct kunnen gebruiken
• Batterijen kunnen aansluiten en ontkoppelen
• Een goede rijtechniek hanteren: vooruit, achteruit
• Volgende manoeuvres kunnen uitvoeren: draaigedrag en bochtenwerk voor - en achteruit,passeren in zeer nauwe doorgangen.
• Kunnen schatten van afstanden, diepte en hoogte.
• Stapelen van goederen in ruimte met maximaal 1/2 meter speling op draaicirkel, zonder gebruik te maken van side-shift
• Correct kunnen stapelen op grondlocaties, in stellingen en op hoogte en in functie van capaciteit van de vorkheftruck
• Stapelen met diverse systemen zoals gitterbox, korven en individuele stapelsystemen.
• Orde en netheid toepassen
• Kunnen rijden in specifieke omstandigheden: laden en lossen rijdend in een oplegger/
container, hellend vlak, smalle ruimten.
• Kunnen vervoeren van lange, hoge en omvangrijke ladingen
• Kunnen werken met minimaal 1 hulpstuk

Kostprijs (eenheidsprijs)

Lid Confederatie Bouw : 265
Niet lid Confederatie Bouw : 265€
Excl BTW, incl. examen, een beperkte broodjesmaaltijd wordt u gratis aangeboden.
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille. Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be.
Enkel de eenheidsprijs (niet de BTW) komt in aanmerking voor betaling via KMO portefeuille.
Constructiv : arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv.
Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10.
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen op www.vormelek.be (minstens 3 dagen vooraf aan te vragen).

Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

De inschrijving voor de opleiding Vorkheftruckbestuurder gevorderde (1 dag) IS-001 is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar caroline.baert@confederatiebouw.be
 

Label