Omschrijving

Vorkheftruckbestuurder - beginner (2 dagen) - IS-001
 
Vorkheftruckbestuurder beginner IS-001 
 
Doel
Tijdens de 2-daagse opleiding leert u : 
Om op een doeltreffende en veilige manier met een vorkheftruck:
Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen
Lasten op te nemen, veilig en doeltreffend te verplaatsen en af te zetten
In- en uitrijden van rekken en blokstapeling
Een vrachtwagen of container veilig en doeltreffend te laden en te lossen

Toelatingsvoorwaarden
Voldoende kennis van het Nederlands
Minimaal 18 jaar zijn
Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid

Doelgroep
Medewerkers, ZONDER ervaring, die met een vorkheftruck moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen

Doelstellingen
Getuigschrift: Indien men slaagt, ontvangt de deelnemer een attest dat 5 jaar geldig is.

Programma

Theorie
Kennen van de veiligheidsvoorschriften.
Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de vorkheftruck kennen.
Weten dat er verschillende types aandrijvingen bestaan.
Weten hoe batterijen kunnen gewisseld worden.
De elementen kennen waaruit de startcontrole bestaat.
Weten dat er verschillende soorten pallets en opslagmethodes bestaan.
Weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de heftruck beïnvloeden.
Begrijpen en kunnen gebruiken van laaddiagrammen.
De basiskennis van de wetgeving kennen voor een vorkheftruck bestuurder: ARAB, Codex, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden
Risico’s eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren.

Praktijk
Toepassen van de veiligheid- en verkeersregels.
Dagelijkse inspectie vorkheftruck.
Juiste op en afstaptechniek toepassen en de truck veilig parkeren.
De bedieningsorganen correct kunnen gebruiken.
Batterijen kunnen aansluiten en ontkoppelen.
Een goede rijtechniek hanteren: vooruit, achteruit.
Volgende manoeuvres kunnen uitvoeren: draaigedrag en bochtenwerk voor - en achteruit, passeren in zeer nauwe doorgangen.
Kunnen schatten van afstanden, diepte en hoogte.
Stapelen met diverse systemen.
Kunnen rijden in specifieke omstandigheden: laden en lossen rijdend in een oplegger/container, hellend vlak, smalle ruimten.
Kunnen werken met minimaal 1 hulpstuk
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Lid Confederatie Bouw : 480 €
Niet lid Confederatie Bouw : 480 €
Excl BTW, incl. examen, een beperkte broodjesmaaltijd wordt u gratis aangeboden.
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille. Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be.
Enkel de eenheidsprijs (niet de BTW) komt in aanmerking voor betaling via KMO portefeuille.
Constructiv: arbeiders PC 124 genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv.
Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10.
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen op www.vormelek.be (minstens 3 dagen vooraf aan te vragen).

Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

Inschrijving

Opleidingen
Opleiding
Datum opleiding
 
Onderneming
Lidnummer  
Ondernemingsnummer  
Onderneming/Organisatie
E-mail  
 
Deelnemer
Aanspreking
Voornaam
Naam
Taal
Functie :
Rijksregisternummer
Geboorteplaats
Statuut
Diploma
Paritair comité
Laptop :
E-mail  
Bevestig E-mail  
GSM : ( +32 XXX XX.XX.XX)
Tel. (+32 X XXX.XX.XX of +32 XX XX.XX.XX)
Opmerkingen
 
Facturatie
Straat* :
Nr.* :       Bus :
PostCode* :
Plaats* :
Land* :
   

(*) Verplichte velden, gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de bevestiging van inschrijving.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.Label