Omschrijving

EHBO Bedrijfshulpverlener - basis
 
EHBO Bedrijfshulpverlener - basisopleiding 
 
 
Doelgroep
Medewerkers die voor hun bedrijf de nodige wettelijke kwalificaties willen behalen om de belangrijkste eerste zorgen te kunnen toedienen bij een ongeval.

Doel 
Een doeltreffende aanpak verzekeren bij ongevallen
Via praktijkoefeningen op een correcte manier de eerste hulp kunnen toedienen
 
Inhoud 
Reanimatietechnieken
Bewustzijnsstoornissen
Ademhalingsstoornissen
Shock
Bloedsomloopstoornissen
Werking en gebruik van de automatisch externe defibrillator
Brandwonden
Vrieswonden
Elektrocutie
Vergiftiging
Oogletsels
Letsels aan botten en gewrichten
Wondbehandeling en –verzorging
Evacuatie
Bedrijfsapotheek
Didactisch materiaal: reanimatiepop – AED - verbanddoos 

Resultaat na opleiding
Deze opleiding is erkend bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), cfr. KB 15/12/2010 – BS 28/12/2013. Na het succesvol beëindigen van de proeven krijgen de deelnemers het officieel erkende certificaat van hulpverlener. Zij dienen jaarlijks een verplichte nascholing te volgen van 4 uur om de geldigheid te verlengen.

Docent
Noa Trainings, Tieblokkenlaan 8, 2300 Turnhout
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Lid Confederatie Bouw : 414 €
Niet lid Confederatie Bouw : 414 €
Excl BTW, incl. examen, een beperkte broodjesmaaltijd wordt u gratis aangeboden.
 
Datum
2 dagen, telkens van 08u30 tot 16u30
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-portefeuille
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet de BTW.
Constructiv: arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv
Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen
op www.vormelek.be
(minstens 3 dagen vooraf aan te vragen)

Annulatie door Confederatie Bouw Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

De inschrijving voor de opleiding EHBO Bedrijfshulpverlener - basis is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar caroline.baert@confederatiebouw.be
 

Label