Omschrijving

Hoogwerker op vrachtwagen (IS-004)
 
Hoogwerker op vrachtwagen (IS-004) 
Veilig en efficiënt werken met een hoogwerker op vrachtwagen
 
In deze praktijkgerichte opleiding leert de cursist een hoogwerker op vrachtwagen op een veilige manier bedienen. De cursus omvat naast een theoretisch gedeelte een praktijkgericht gedeelte waarbij op een oefenterrein de meest voorkomende werkomstandigheden gesimuleerd worden.
Tijdens deze ééndaagse opleiding wordt zowel de nadruk gelegd op het toepassen van de veiligheidsfuncties als op het veilig dynamisch rijgedrag van de deelnemer. Ook de basiswetgeving omtrent het ARAB, Codex en aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden komt aan bod.
Indien geslaagd voor het examen ontvangt de cursist een persoonlijke badge, een zelfklever voor het veiligheidspaspoort en een attest dat gedurende vijf jaar geldig blijft.
 
DOEL
Het verwerven van de nodige vakbekwaamheid om in diverse werksituaties op een veilige en efficiënte manier te werken met een hoogwerker op vrachtwagen.
 
VOOR WIE
Voor personen die een hoogwerker op vrachtwagen moeten bedienen, minimaal 18 jaar oud zijn en beschikken over een medische verklaring van arbeidsgeschiktheid.
 
VEREISTE VOORKENNIS
Enige voorkennis of een attest van zelfrijdende hoogwerker (IS-005) is aanbevolen om de slaagkans voor het behalen van het attest te verhogen.
 
DUUR
1 dag – inclusief afleggen examen
 
ATTEST
Geslaagde deelnemers ontvangen een attest, conform VCA Register Risicovolle Taken IS-004, van Allift Michielsens.
 
GELDIGHEIDSDUUR
Het attest blijft 5 jaar geldig.
 
PROGRAMMA
07:45u – 08:00u theorie deel I
10:00u – 10:15u pauze
10:15u – 11:45u theorie deel II
10:15u – 11:45u theoretisch examen
12:00u – 12:30u lunchpauze
12:30u – 16:00u praktijk + evaluatie
 
Docent 
Allift, www.allift.be 
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Lid Confederatie Bouw : 245 €
Niet lid Confederatie Bouw : 245 €
Excl BTW, incl. examen, een beperkte broodjesmaaltijd wordt u gratis aangeboden.
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 15.000 euro, het steunpercentage bedraagt 30%. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs (niet de BTW) komt in aanmerking voor betaling via KMO portefeuille.
Constructiv : arbeiders PC 124 genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv. 
Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10.
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen op www.vormelek.be (minstens 3 dagen vooraf aan te vragen).

Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

De inschrijving voor de opleiding Hoogwerker op vrachtwagen (IS-004) is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar antwerpen@confederatiebouw.be
 

Label