Omschrijving

vol vca (Operationeel Leidinggevend)
 
 
VOL VCA (OPERATIONEEL LEIDINGGEVEND)
 
DOELGROEP
Voor bedrijven die een VCA certificaat bezitten of willen behalen is het volgen van een VOL VCA voor iedere werknemer die leiding geeft een verplichting. Dit attest is 10 jaar geldig en dient behaald te worden binnen de 3 maand na indiensttreding. Deze cursus start met dezelfde thema's als de VCA Basis. Alleen is er - aangezien het gericht is op leidinggevend personeel - een uitbreiding met de thema's lawaai en trilling, lassen, stralig en ergonomie/psychosociale belasting.
Wij hebben een paar opleidingen gepland op 1 DAG. Dit is enkel voor personen wiens attest vervalt, voor herkansers, voor personen die ooit al de cursus Basis VCA hebben gevolgd of die een voorkennis hebben.
 
PROGRAMMA
 
De opleiding wordt georganiseerd op 8 uur of 12 uur:

- Basiskennis van relevante onderwerpen uit de veiligheids- en gezondheidswetgeving
- Kennis en begrip van de termen risico’s, preventie en beheersmaatregelen
- Kennis van de oorzaken van een ongeval en methodes van ongevalpreventie
- Kennis over het gebruik van werkvergunningen
- Kennis van risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. gevaarlijke stoffen
- Kennis van risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. brand en explosie
- Kennis van risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. werken in besloten ruimten
- Kennis van risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. gereedschappen, machines en hulpmiddelen
- Kennis van risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. hijsen, tillen en dragen
- Kennis van risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. struikelen, uitglijden en vallen
- Kennis van risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. werken op hoogte,
- Kennis van risico’s en beheersmaatregelen m.b.t. elektriciteit
- Kennis van juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gebruikstoepassing
- Kennis van veiligheids- en gezondheidssignalering

- Thema lawaai en trillingen
- Thema lassen en straling
- Thema ergonomie/psychosociale belasting
+ aansluitend examen
 
Docent: Haceco-T, Keerbergsesteenweg 12 te 3150 Haacht (www.haceco.be). Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor deze opleiding kan deze alsnog geannuleerd worden. Een definitieve inschrijvingsbevestiging ontvangt u ongeveer een week voor de start van de opleiding.
 
PLAATSEN OPLEIDINGEN

Confederatie Bouw Provincie Antwerpen, Theodoor Van Rijswijckplaats 7 te 2000 Antwerpen.

BEMT Tecno Bouw, Kleinhoefstraat 6 te 2440 Geel.
 
Wij bieden ook bedrijfsinterne opleidingen aan of opleidingen buiten onze regio.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met Vanessa Fioole (vanessa.fioole@confederatiebouw.be).
 
KOSTPRIJS
 
Opleiding op 1 dag (8 uur):
Leden arbeiders / zelfstandigen: € 230 + 21% BTW
Niet leden arbeiders / zelfstandigen: € 260 + 21% BTW
Bedienden PC200: gratis dankzij tussenkomst van Cevora: enkel examenkost van € 105 + 21% BTW
 
Opleiding op 1 1/2 dag (12 uur):
Leden arbeider / zelfstandigen: € 250 + 21% BTW
Niet leden arbeiders / zelfstandigen: € 280 + 21% BTW
Bedienden PC200: gratis dankzij tussenkomst van Cevora: enkel examenkost van € 105 + 21% BTW
 
OPGELET! De plaatsen voor bedienden PC200 zijn beperkt tot 15 personen per groep.  Snel inschrijven is dus de boodschap.
 
Deze prijzen zijn excl. BTW. Cursusmateriaal, dranken en een beperkte broodjeslunch worden gratis aangeboden. Enkel de eenheidsprijs (niet de BTW) komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille.
Dankzij het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) wordt het uurloon tijdens een weekdagopleiding van de arbeiders PC 124 tijdens deze opleiding voor het grootste deel terugbetaald. Het FVB komt eveneens tussen in de opleidingskost. Deze opleiding is erkend als winteropleiding.
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is erkend als opleidingsvertrekker waardoor een gedeelte van de opleidingsprijs betaald kan worden via KMO-portefeuille. Meer info: www.kmo-portefeuille.be.
Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

De inschrijving voor de opleiding vol vca (Operationeel Leidinggevend) is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar vanessa.fioole@confederatiebouw.be
 

Label