Omschrijving

Vorkheftruckbestuurder basis (2 dagen) – IS-001
 
VORKHEFTRUCKBESTUURDER basis – IS-001 
 
Doelgroep
Iedere medewerker die in een magazijn of in een productieomgeving met een vorkheftruck eenvoudige handelingen moet uitvoeren (taken met lage moeilijkheidsgraad, in een open ruimte, repetitief eenvoudig werk zonder tijdsdruk). 
 
Voorwaarden
o Min. 18 jaar
o Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid (o.a. veiligheidsfunctie)

Inhoud
Theorie
o kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie
o weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
o kennen van de veiligheidsvoorschriften: rijrichting, afremmen voor bocht, afstand tussen de heftrucks, gebruik van de veiligheidskooi, verbod om passagiers mee te nemen, aangepaste rijsnelheid, voorschriften bij het koppelen/ontkoppelen batterij en in een laadstation, rijhoogte vorken, stand van de mast in functie van de last, wisselen van een gasfles
o belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de vorkheftruck kennen: afzethoogte, vrije heffing, doorrijhoogte, masttypes, 3- en 4-wiel toestellen, draaicirkel en begrip “explosievrije heftruck”
o weten dat er verschillende types aandrijvingen bestaan, met hun toepassingsgebied: elektrisch, diesel, gas
o de elementen kennen waaruit de startcontrole bestaat: handrem, voetrem, hydraulisch systeem testen, controle geluidshoorn, visuele bandencontrole, stuurspeling, kettingspanning, vorken, brandstofpeil
o weten dat er verschillende soorten pallets en opslagmethodes bestaan
o weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de heftruck beïnvloeden


Praktijk
o toepassen van de veiligheids- en verkeersregels: defensief rijden, interactie met personen en andere bestuurders
o dagelijkse inspectie truck juist kunnen uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten en ze melden
o juiste op- en afstaptechniek toepassen en de truck veilig parkeren
o de bedieningsorganen correct kunnen gebruiken
o batterijen kunnen aansluiten en ontkoppelen
o een goede rijtechniek hanteren: vooruit, achteruit
o volgende manoeuvres kunnen uitvoeren: draaigedrag en bochtenwerk voor - en achteruit, passeren nauwe doorgangen
o kunnen schatten van afstanden, diepte en hoogte
o stapelen van goederen in ruimte met maximaal 1 meter speling op draaicirkel
o orde en netheid toepassen

Praktisch
Aantal deelnemers: maximum 6 per groep
Indien geslaagd voor het examen ontvangt de cursist een attest + persoonlijke badge met een geldigheidsduur van 10 jaar.
 
Docenten
Noa Trainings,  www.noatrainings.be
 
Locatie
NOA Trainings, Tieblokkenlaan 8, 2300 Turnhout
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Lid Confederatie Bouw : 490 €
Niet lid Confederatie Bouw : 490 €
Excl BTW, cursusmateriaal, beperkte broodjeslunch, koffie/thee/water worden u gratis aangeboden

Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille. Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be.
Constructiv : arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv. Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10.
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen op www.vormelek.be (minstens 3 dagen vooraf aan te vragen).

Annulatievoorwaarden
Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw ProvincieAntwerpen de
opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen
voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder). 


De inschrijving voor de opleiding Vorkheftruckbestuurder basis (2 dagen) – IS-001 is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar antwerpen@confederatiebouw.be
 

Label