Omschrijving

TRACIMAT DESKUNDIGE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRACIMAT DESKUNDIGE
11+12 mei 2017
Schrijf snel in want het aantal plaatsen is beperkt tot 30. 
 

Voor sloop- en afbraakwerken veranderen de spelregels. De tracering van bouw- en sloopafval & bijgevolg de kwaliteitsgarantie voor de verwerker is al geruime tijd een knelpunt binnen de sector. Samen met betrokken stakeholders zoals de slopers, brekers en studiebureaus, heeft de Vlaamse Confederatie Bouw het initiatief genomen de sloopbeheerorganisatie Tracimat op poten te zetten.


De initiatiefnemers organiseren nu een opleiding om u tijdig voor te bereiden op de komst van dit sloopbeheersysteem voorjaar 2018. Ten laatste tegen dan moeten alle betrokken partijen klaar staan. Wie dan niet mee is, zal problemen ondervinden om puin verwerkt te krijgen en te maken hebben met hogere kosten.

Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces te traceren van de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie. Daardoor krijgt de verwerker garanties over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval. De hele tracering start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan dat voorafgaandelijk aan de werken wordt opgemaakt door een deskundige. Die deskundige is steeds een neutrale partij onafhankelijk van de sloper.

Een voorwaarde om als deskundige met Tracimat te kunnen werken, is het doorlopen van deze tweedaags opleiding inclusief het slagen voor het bijhorende examen. ** Andere vereisten zijn relevant aantoonbare ervaring en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest met een waarborg van minimaal 1 mio €. **
 
Programma

DAG 1

9u00 - 10u00

WETGEVEND KADER (Raoel Peeters – Studiebureau Asper)
Welke wetgevingen zijn van toepassing?

10u00 - 11u00

TRACIMAT – KETENZORGSYSTEEM VOOR BOUW- EN SLOOPAFVAL(Annelies Vanden Eynde - Tracimat / Liesbet Van Cauwenberghe - Grondbank)
Traceerbaarheidsprocedure en procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag nader toegelicht. Toelichting rond werking Tracimat en stand van zaken. Rol van de deskundige in het ketenzorgsysteem. 

11u00 - 11u20

Koffiepauze

11u20 - 12u30

SLOOPINVENTARISATIE (Erik Bomans - IBEVE)
Inventarisatie van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen: hoe pak je dit aan? Hoe bereid je je plaatsbezoek voor? Welke materialen kan je verwachten in een gebouw? Welke gevaarlijke afvalstoffen kunnen er voorkomen? Hoe rapporteer je? Ook het aspect veiligheid en gezondheid komt hierbij aan bod.

12u30 - 13u30

Middagpauze met broodjes, deze worden u aangeboden door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

13u30 - 14u30

SLOOPINVENTARISATIE (Erik Bomans) – vervolg

14u30 - 15u30

ASBEST(HERKENNING) (Raoel Peeters / Erik Bomans)
In welke materialen/toepassingen kan asbest voorkomen? Waar kan je deze toepassingen in een gebouw verwachten? Asbestinventarisatie en staalname – wanneer en hoe, maatregelen naar veiligheid en gezondheid? Tracimat codering asbesttoepassingen: een driedelige code.

15u30 - 15u50

Koffiepauze

15u50 - 17u00

ASBEST(HERKENNING) (Raoel Peeters / Erik Bomans) – vervolg

DAG 2

9u00 - 10u00

ASBESTVERWIJDERING (Bob Rottiers – VAB)
Een overzicht van de asbestverwijderingsmethodes.

10u00 - 11u00

SLOOP VAN EEN GEBOUW (Johan D’Hooghe - CASO)
Wat wordt verstaan onder selectieve sloop? Hoe gaat men bij een sloop te werk: fasering, technieken enz.

11u00 - 11u20

Koffiepauze

11u20 - 12u30

INFRASTRUCTUURWERKEN - INVENTARISATIE VAN OP TE BREKEN MATERIALEN (Annelies Vanden Eynde / Liesbet Van Cauwenberghe)
Voorbereidend onderzoek: Welke materialen te verwachten? Welke bronnen dien je te raadplegen? Kernboringen doorheen de verharding en hoe deze te interpreteren? Welke gevaarlijke afvalstoffen kunnen verwacht worden? Procedure opmaak sloopopvolgingsplan voor infrastructuur nader toegelicht.

12u30 - 13u30

Middagpauze met broodjes, deze worden u aangeboden door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

13u30 - 15u30

Examen

 

Locatie

BEMT, Kleinhoefstraat 6 – 2440 Geel

Datum

Donderdag 11 + vrijdag 12 mei 2017

  
Kostprijs (eenheidsprijs) - excl BTW
Lid Confederatie Bouw : 450 € 
Niet-lid Confederatie Bouw : 490€
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-portefeuille
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend  worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet de BTW.
 
Annulatievoorwaarden
Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).
 

De inschrijving voor de opleiding TRACIMAT DESKUNDIGE is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar sandra.steynen@confederatiebouw.be
 

Label