Omschrijving

Onderbouwd calculeren met cpro: wegwijs in 1 dag tijd!
 
Onderbouwd calculeren met cpro: wegwijs in 1 dag tijd!
Donderdag 4 mei 2017 
 
Een praktische opleiding in het gebruik van het calculatiepakket cpro van het WTCB. 
 
Doel
Doel van deze praktische sessie is de deelnemer op een dag tijd te leren werken met het calculatiepakket cpro. Aan de hand van oefeningen zullen de gebruikers leren hoe een degelijke offerte kan gemaakt worden.  
 
Doelgroep
Alle zaakvoerders en werknemers uit de bouwsector.
Geen voorkennis vereist
 
Programma 
Het programma heeft als doel te leren werken met cpro voor het berekenen van een bouwproject. We doorlopen hiertoe alle functionaliteiten van het pakket om te komen tot een onderbouwde offerte.
Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:
1 Een (externe) meetstaat in te lezen en controleren.
2 Een offerte te maken rekening houdend met:
o Gemiddeld uurloon
o Machinetarieven
o Materiaal-en onderaannemerskosten
o Indirecte kosten
3 Een offerte te analyseren
o Marktconform?
o Worden er voldoende indirecte kosten terugverdiend?
o Hoeveel bedraagt de voorziene winstmarge?
 
Docent 
WTCB
 
Datum
Donderdag 4 mei 2017 van 9u tot 16u 
 
Locatie
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen - zetel Antwerpen - T. Van Rijswijckplaats 7/2 - 2000 Antwerpen
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Bediende PC 200 : gratis
Lid Confederatie Bouw : 150 €
Niet lid Confederatie Bouw : 200 €
Excl BTW, een broodjesmaaltijd wordt u aangeboden.
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 15.000 euro, het steunpercentage bedraagt 30%. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs (niet de BTW) komt in aanmerking voor betaling via KMO portefeuille
FVB : arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via het FVB 
Neem hiervoor contact met het FVB Antwerpen T 03 224 78 10
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen op www.vormelek.be (minstens 3 dagen vooraf aan te vragen)

Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

De inschrijving voor de opleiding Onderbouwd calculeren met cpro: wegwijs in 1 dag tijd! is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar antwerpen@confederatiebouw.be
 

Label