Omschrijving

Tewerkstelling van arbeiders in de bouwsector - Sociale wetgeving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tewerkstelling van arbeiders in de bouwsector - Sociale wetgeving 
Vanaf 14 september 2017
 
De reglementering betreffende de tewerkstelling van bouwvakarbeiders (Paritair Comité voor het Bouwbedrijf nr 124) heeft een belangrijke impact op het werk op de werf en op kantoor. Deze opleiding informeert u over al wat met aanwerving, tewerkstelling en beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een bouwvakarbeider te maken heeft. Door goed geïnformeerd te zijn over de nodige sociale documenten, administratieve bepalingen en wetgeving ter zake kan het bouwbedrijf problemen hieromtrent in de toekomst vermijden en het werk op een vlottere manier laten verlopen. Tevens verwerft de bediende inzicht in een netwerk waar hij kan op terugvallen bij praktische problemen.
  
Doelgroep 
De opleiding is bedoeld voor bedienden en bedrijfsleiders uit de bouwsector.
Geen specifieke voorkennis vereist.
 
Programma
Module 1 : Aanwerving van arbeiders: mogelijkheden en formaliteiten
Module 2 : Arbeidsvoorwaarden in de bouwsector
Module 3 : Arbeidsduur, feestdagen en inhaalrustdagen
Module 4 : Schorsing van de arbeidsovereenkomst : ziekte, arbeidsongeval, tijdelijke werkloosheid...
Module 5 : Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: mogelijkheden en problemen.
 
Docenten
Mario Robberechts, directeur Dienstbetoon, sociaal secretariaat
Wim Bogaert, adviseur sociale wetgeving Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

Locatie
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen - zetel Antwerpen - Th. Van Rijswijckplaats 7 2000 Antwerpen 

Data
Module 1 - donderdag 14 september 2017
Module 2 - donderdag 21 september 2017
Module 3 - donderdag 5 oktober 2017
Module 4 - donderdag 12 oktober 2017
Module 5 - donderdag 26 oktober 2017

telkens van 13u tot 17u
  
Kostprijs (eenheidsprijs) - excl BTW
Bediende PC200 : gratis
Lid Confederatie Bouw : 260 € 
Niet-lid Confederatie Bouw : 400 €
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-portefeuille
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend  worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet de BTW.
 
Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met
 
Annulatievoorwaarden
Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).
 

De inschrijving voor de opleiding Tewerkstelling van arbeiders in de bouwsector - Sociale wetgeving is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar antwerpen@confederatiebouw.be
 

Label