Omschrijving

Balans lezen voor niet financiëlen - een balans lezen en begrijpen
 
Een balans lezen en begrijpen
dinsdag 14 november 2017
 
De financiële basisopleiding die u vertelt wat u allemaal uit uw balans of jaarrekening kan halen!  
Als bedrijfsleider wordt u vaak geconfronteerd met financiële rapporteringen. Met wat extra financiële bagage kan u heel wat nuttige info puren uit een jaarrekening en dit op een snelle en efficiënte manier. Ook als startend ondernemer is dit de opleiding die u moet gevolgd hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen op basis van financiële gegevens!
Deze onderwerpen komen zeker aan bod:
Balans, resultatenrekening en toelichting vormen de jaarrekening. Hoe worden deze opgebouwd en hoe kan ik deze lezen en begrijpen?
Liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en toegevoegde waarde. We behandelen de meest courante financiële ratio’s. Wat is hun belang, hoe worden ze berekend en wat leren zij ons over de financiële situatie van de onderneming?
De opleiding wordt gegeven aan de hand van een praktijkvoorbeeld en is interactief.

Doelgroep
Ondernemers, bedrijfsleiders en medewerkers met een beperkte financiële achtergrond die hun financiële kennis en inzichten willen verbreden.

Docenten
Guy Willems, Deloitte Accountancy 
 
Locatie
Confederatie Bouw Antwerpen - Th. Van Rijswijckplaats 7 bus 2 - 2000 Antwerpen

Data
Dinsdag 14 november 2017 van 18u tot 21u
 
Kostprijs (eenheidsprijs), excl BTW
Lid Confederatie Bouw : 100 
Niet lid Confederatie Bouw : 150
 
Subsidiemogelijkheden
KMO-portefeuille
Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet de BTW.
Annulatievoorwaarden
Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

De inschrijving voor de opleiding Balans lezen voor niet financiëlen - een balans lezen en begrijpen is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar antwerpen@confederatiebouw.be
 

Label