Omschrijving

Ladingzekering C (MPM-002) THEMA 1
 
Ladingzekering C (MPM-002) THEMA 1
 
Doelgroep
• Iedere werknemer die naast het vereiste rijbewijs C ook in het bezit is van de vakbekwaamheid en dus
  35u bijscholing dient te volgen om de geldigheid van de rijbewijs met 5 jaar te verlengen.

• Iedere werknemer verantwoordelijk voor de voorbereiding van het transport of het inladen van het voertuig.

Inhoud
Theorie
• Wetgeving over ladingzekering, verantwoordelijkheden en technische regels
• Nationale en internationale richtlijnen
• Natuurkundige principes, gewichten en krachten
• Basisprincipes en methodes van ladingzekering
Praktijk
• Exacte methode van ladingzekering
• Gebruik van zekeringmiddelen
• Stukgoederen op palletten
• Inwikkelen van goederen op pallet en testen met de kanteltafel
 
Telt mee voor 7 punten in het kader van het 35-punten systeem van de nascholing voor
vrachtwagenchauffeurs.
Cursisten ontvangen na afloop een officieel bewijs van deelname
van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD M&V).


Wettelijk kader (KB van 4 mei 2007)
Vrachtwagenchauffeurs die voor september 2009 hun rijbewijs behaalden, dienen uiterlijk tegen september
2016 35 lesuren (35 punten) gevolgd te hebben. Vrachtwagenchauffeurs die na september 2009 hun rijbewijs
hebben behaald, kregen toen meteen reeds hun vakbekwaamheid mee, geldig voor 5 jaar. Zij dienen bijgevolg
ten vroegste tegen 2014 opnieuw 35 punten voor te leggen voor de hernieuwing van hun rijbewijs. Om bezoldigd
vervoer te mogen uitvoeren, zal de medische keuring alleen niet meer volstaan.
 
 
Docenten
www.atriumopleidingen.be
 
Locatie
Joosen - Bellestraat 3 - 2030 Antwerpen
 
Kostprijs (eenheidsprijs)
Lid Confederatie Bouw : 245 €
Niet lid Confederatie Bouw : 245 €
Excl BTW, cursusmateriaal, beperkte broodjeslunch, koffie/thee/water
worden u gratis aangeboden

Subsidiemogelijkheden
KMO-Portefeuille. Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen een erkenning voor de kmo-portefeuille. In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be.
Constructiv: arbeiders PC 124 Genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv. Neem hiervoor contact met Constructiv Antwerpen T 03 224 78 10
VORMELEK: arbeiders PC 149.01 kunnen voor een dagopleiding een premie aanvragen op www.vormelek.be (minstens 3 dagen vooraf aan te vragen)

Annulatievoorwaarden
Annulatie door Confederatie Bouw Provincie Antwerpen: door overmacht kan Confederatie Bouw Provincie Antwerpen de
opleiding verplaatsen
Annulatie door de klant: Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60% van het factuurbedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen
voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hier op aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest)of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder). 


De inschrijving voor de opleiding Ladingzekering C (MPM-002) THEMA 1 is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar caroline.baert@confederatiebouw.be
 

Label