Text/HTML

Minimaliseren
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
Over PVB Brabant

Wat is PVB Brabant ?

PVB Brabant staat voor Patronaal Vereveningsbureau van Brabant en zorgt ervoor dat je het gewaarborgd loon van jouw zieke werknemer terugkrijgt. Je moet hiervoor enkel aangesloten zijn en dat doe je volledig gratis. 
PVB Brabant is erkend door het Fonds voor Bestaanszekerheid.


Onze diensten ?

Terugbetaling van het bruto gewaarborgd loon bij ziekte of een privé-ongeval van je arbeiders
Een medische controle kan gratis aangevraagd worden voor zieke arbeiders.

Voordelen

Gratis aansluiting
Terugbetaling gewaarborgd loon
Administratieve follow-up
Medische controle