De bouwplaats in tijden van industrialisering


Gesterkt door het succes van de eerste twee edities van de Summer University gaan de Bouw Academie en het WTCB voort op de ingeslagen weg. Deze nieuwe editie, die georganiseerd wordt in samenwerking met de VBA en Cevora, is gewijd aan de industrialisering en in het bijzonder aan de toepassingen op de bouwplaats. BIM, prefabricatie, lean, robots, 3D-printers, drones ... zijn allemaal digitale tools die de evolutie van de bouwsector naar een steeds geavanceerdere industrialisering ondersteunen. Het doel hiervan is om de uitvoeringstermijnen en -kosten te verlagen, maar ook om de kwaliteit en de productiviteit te verbeteren. Tegelijkertijd zullen ze ook bijdragen tot een optimale veiligheid.

Naar het voorbeeld van de industriële processen kunnen we het bouwen op de bouwplaats, dat afhankelijk is van weersomstandigheden en de betrouwbaarheid van het personeel, sterk vergemakkelijken. In die context vormt prefabricatie mee de sleutel tot het succes. Maar wat is de impact op de organisatie van de onderneming en op de kwaliteit van de werken? Tijdens de eerste FOCUS krijgt u een antwoord op al deze vragen.


Tijdens de tweede FOCUS staan de tools die gebruikt kunnen worden om het beheer op de bouwplaats te verbeteren centraal. Digitale technologieën zijn van onschatbare waarde voor de bouwprofessionelen op het vlak van transport en opslag van de uitrusting en de materialen, bewaking van de bouwplaatsen, controle van de vorderingen van de werken ... Meerdere nieuwe tools zullen toegelicht worden aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Tijdens het laatste deel van de dag worden enkele commerciële oplossingen getoond, waardoor de theorie gelinkt wordt aan de praktijk.Dit evenement richt zich op leidinggevenden van bouwbedrijven, zoals ingenieurs, calculatoren, opmeters, projectbeheerders, zaakvoerders, maar ook op architecten, studiebureaus, openbare bouwheren,...