Summer University: LEAN CONSTRUCTIONDe bouwsector is een sector in beweging. Zowel op technisch als organisatorisch gebied zijn er tal van uitdagingen waaraan bouwbedrijven het hoofd moeten bieden. Dit vereist een grote mate van flexibiliteit en lerend vermogen. Lean werken heeft als doel de klantwaarde te verhogen. Daarvoor richt het zich op de betrokkenheid van alle partners in het bouwproces en op het vermijden van verspillingen. Lean technieken en tools ondersteunen deze manier van werken om continue verbetering na te streven, zowel op de werf als in de administratie.
Vanuit hun ervaring tonen een aantal sprekers wat Lean kan betekenen voor uw bouwbedrijf.