De bouw van houten huizen is goed voor circa 8% van de Belgische markt. Wat gebruikte technieken betreft, zijn de Belgische bouwbedrijven geavanceerd!

Hout heeft eigen troeven ten opzichte van andere materialen dankzij pragmatischere voordelen: het heeft een beperkt eigen gewicht, het maakt geen gebruik van water, het leent zich voor systeembouw, het heeft een hoge assemblagesnelheid, het beantwoordt aan de nieuwe architecturale tendensen en het biedt de mogelijkheid om de dikte van de thermische-isolatielagen op te drijven zonder daarom de totale dikte van de buitenwanden wezenlijk te moeten verhogen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) meer aandacht schenkt aan dit bouwsysteem. Als bouwonderneming hebt u toegang tot heel wat technische informatie, adviesverlenende diensten en diensten ter bevordering van technologische innovatie op het gebied van houtbouw!