Succesvolle eerste editie van het netwerkevent georganiseerd door het Platform Houtbouw !!!

Donderdag 15 september organiseerde het Platform Houtbouw zijn eerste netwerkevent voor leden. Meer dan 50 leden namen deel aan dit event, dat plaatsvond in de lokalen van de Confederatie Bouw, op de Lombardstraat in Brussel.

Bent u actief in Houtbouw? Word lid van het Platform Houtbouw van de Confederatie Bouw !

         
         


Hieronder vindt u al de presentaties van deze eerste avond.

De Houtbouwmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie heeft Leefmilieu Brussel begin 2016 een studie opgestart om de houtbouwmarkt in Brussel en de bijzondere kenmerken daarvan die te maken hebben met de stedelijke context en het ontwikkelingspotentieel ervan in kaart te brengen. Het ging enerzijds om het maken van een stand van zaken van het bestaande aanbod op het gebied van kwantiteit en soort activiteit en anderzijds om het in kaart brengen van de toekomstperspectieven van deze markt. De enquête werd gehouden bij 160 bedrijven en aan de hand van deze enquête was het niet alleen mogelijk het ontwikkelingspotentieel in sommige vakgebieden zoals verhogingen en uitbreidingen te bevestigen, maar hiermee konden ook de belangrijkste belemmeringen van de vakmensen, het ontbreken van sommige actoren en de noodzaak om een houtcultuur in het BHG te ontwikkelen bij opdrachtgevers en voorschrijvers in kaart gebracht worden.

Bijdrage van het WTCB over de lopende onderzoeksprojecten betreffende houtbouw

Het WTCB onderneemt verschillende soorten activiteiten op het gebied van houtbouw. Het WTCB verleent technische ondersteuning aan gespecialiseerde bedrijven in de sector bij het ontwikkelen van (nieuwe) bouwproducten of -elementen. Het doet ook aan collectief onderzoek gericht op verschillende prestaties van houten constructies. Zonder de overdracht van informatie aan de sector te vergeten, via technische publicaties en opleidingen. Het ontwerp en de uitvoering van houten constructies moeten voldoen aan de ontwikkelingen op het gebied van eisen gesteld aan gebouwen. Al dit onderzoek en de technische begeleiding van bedrijven maken het mogelijk de gebruiksvoorwaarden, de akoestische, mechanische prestaties, de vocht- en temperatuurbestendigheid, de uitstootprestaties enzovoort te bepalen en mogelijke verbeteringen te bekijken.

Voorstelling van de activiteiten van het Platform Houtbouw

Het is de bedoeling dat dankzij het Platform Houtbouw grotere synergieën ontstaan tussen de verschillende bouwberoepen waarop de houtbouw betrekking heeft (algemene aanneming, schrijnwerkers en dakdekkers). Tegelijk wil men houtbouw bij het grote publiek en bij de publieke opdrachtgevers promoten. Het platform behartigt de belangen van de leden die aan houtbouw doen en geeft meer zichtbaarheid aan de bedrijven dankzij het organiseren van en deelnemen aan nationale en regionale events die te maken hebben met de bedrijfskolom hout.