Beste vakmensen uit de houtsector, het Platform Houtbouw staat tot uw dienst!


Het Platform Houtbouw van de Confederatie Bouw verenigt de diverse beroepstakken die in houtbouw gespecialiseerd zijn: algemene aannemingsbedrijven, schrijnwerkers en dakdekkers.

De doelstellingen van dit platform zijn:

  • zijn leden met raad en daad bijstaan op het gebied van houtbouw;
  • houtbouw promoten bij het grote publiek en bij publieke opdrachtgevers;
  • nationale en regionale events organiseren die te maken hebben met de bedrijfskolom hout en het netwerken te bevorderen.

Actua


  • De verplichte verzekering van tienjarige aansprakelijkheid is in werking getreden
  • Jaarverslag 2018: Veiligheid in de bouw, op weg naar een preventiecultuur
  • De juridische middelen van de aannemer inzake de problematiek van Polyurethaan (PUR) en Polyisocyanuraat (PIR)
  • Duitse versie van de verklaring: aanpassing van de hoofdelijke loonaansprakelijkheidsregeling in het kader van de contractuele relatie
  • Engelse versie van de verklaring: aanpassing van de hoofdelijke loonaansprakelijkheidsregeling in het kader van de contractuele relatie
  • Aanpassing van de hoofdelijke loonaansprakelijkheidsregeling in het kader van de contractuele relatie
  • Meer actualiteit