Jaarvergadering VlaWeBo: Lean in de wegenbouw
 


Inschrijven enkel via onderstaand formulier.

Inschrijvingsformulier
Voornaam: *
Naam: *
Functie:
E-mail: *
Tel.:
Fax:
GSM *
Onderneming/Organisatie:
Ondernemingsnummer:
Lidnummer:
Straat en nr.:
Postcode:
Plaats:
naam deelnemer 1 (gratis)
voornaam deelnemer 1
naam deelnemer 2 (gratis)
voornaam deelnemer 2
naam deelnemer 3 (deelnameprijs €50 excl. btw)
voornaam deelnemer 3
naam deelnemer 4 (deelnameprijs €50 excl. btw)
voornaam deelnemer 4
naam deelnemer 5 (deelnameprijs €50 excl. btw)
voornaam deelnemer 5
Opmerkingen:
           

(*) Verplichte velden.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.