Jongerenkamer Confederatie Bouw Limburg

www.jongerenkamer.be

De Jongerenkamer werd opgericht op 18 januari 1988, onder impuls van voorzitter Raoul Vandereyt en de kersverse directeur Rik Mondelaers. Men richtte zich tot aannemers en kaderleden tussen 21 en 40 jaar van bouwbedrijven uit alle deelsectoren, zowel de algemene bouw, als de wegenbouw en de afwerkingsbedrijven.

De jongerenkamer heeft sinds haar oprichting als voornaamste doel de contacten onder jonge aannemers te bevorderen, haar leden vertrouwd te maken met de werking van de Confederatie en haar leden voor te bereiden op eventuele latere bestuursfuncties. Bovendien wil men de onderlinge collegialiteit bevorderen en de specifieke problemen van de jonge aannemers onderzoeken.

Om deze doelstellingen te bereiken, worden heel diverse activiteiten georganiseerd, zoals studiedagen, debatavonden, uitstappen en groepsreizen. Op deze manier is het een ideale ontmoetingsplaats om de collega’s op een spontane en aangename manier te leren kennen.