6,5 miljoen voor stimuleren van innovatie en internationalisering.

In de schoot van koepelorganisatie Ondernemersplatform Limburg werden woensdag in Hasselt 12 concrete projecten voorgesteld die moeten helpen om de lokale economie een boost te geven. Eén daarvan is ‘Transformatie Bouw Limburg 2.0’. De Limburgse bouwbedrijven staan vandaag erg onder druk. Ook al zijn de laatste signalen eerder positief, de bouw is bijzonder conjunctuurgevoelig en staat voor heel wat uitdagingen. Verandering en vernieuwing blijven essentieel. Transformatie Bouw Limburg wil de Limburgse architecten, studiebureaus en aannemers aanzetten om concreet aan de slag te gaan: slimmer samenwerken, efficiëntiewinsten, minder faalkosten, een betere kwaliteit. We willen de Limburgse bouwbedrijven in een sneltempo omvormen tot echte voorlopers. Dit versterkt niet alleen de toekomst van de bedrijven maar van de ganse sector én van Limburg.

Persbericht 28/09/2016


Mutatie+ realiseert eerste Vlaamse Proeftuinwoning in Limburg. Ongezien in Vlaanderen!

 

Project Mutatie +: Mutatiewoningen harmonieus gerenoveerd met modulaire technieken in functie…

Beelden van onze persconferentie
: Het projectteam Mutatie+ leverde net haar eerste demowoning op aan huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak. De rijwoning in Zwartberg werd in slechts 10 dagen gerenoveerd, met aandacht voor duurzame technieken (EnergyVille) én aanpassingen op maat van de levensbehoefte van de huurder. De korte bouwtijd zorgde voor ‪#‎minderhinder‬ bij de buren.

Mutatie+ realiseert eerste Vlaamse Proeftuinwoning in Limburg

Ongezien in Vlaanderen!


Slechts 10 dagen. Zo lang duurde het om de eerste demowoning te renoveren en op te leveren aan de huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak. Het werd een BEN – woning, voorzien van duurzame technieken en aangepast op maat van de levensbehoefte van de huurder. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard. Dit technisch haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen, is de uitdaging waarvoor Mutatie+ staat.
 
De uitdaging

De bouwsector is vandaag onderhevig aan grote veranderingen. De sector moet meer en meer inspelen op de behoefte aan betaalbare huisvesting, de vraag naar energiezuinige woningen als gevolg van de EU2020 strategie en de vraag van de samenleving naar vermaatschappelijking van de zorg. Mensen willen comfortabel en levenslang thuis wonen. De veranderende woonnoden vergen innovatieve transformatie van de bouwbedrijven. Om deze transitie te faciliteren werd het toekomstproject Transformatie Bouw Limburg gelanceerd. Een actieprogramma op 10 domeinen waaronder Universal design, ketensamenwerking, lean methodieken en innovatieve industrialisatie die gedemonstreerd worden in de proeftuinen innovatie.
 
Modulair bouwen met oog op levenslang wonen


Kenmerkend voor Mutatie+ is de korte bouwtijd, met als gevolg minder hinder voor de buren. Hiervoor werd er gewerkt met geïndustrialiseerde modules die just-in-time getransporteerd worden naar de bouwwerf, waar alles gemonteerd en afgewerkt wordt. Zelfs de installatie voor verwarming en sanitair warm water werd in de fabriek reeds ingebouwd. Enkel de steenstrips werden bij uitzondering niet geplaatst in de fabriek, maar ter plaatse aangebracht om de historische look van de woning te bewaren.

Op het gelijkvloers werd bijkomende leefruimte gecreëerd, een gastentoilet en afzonderlijke berging. Op het verdiep werd een badkamer toegevoegd en werden de ruimtes heringedeeld met oog op privacy en comfort. Langer thuis wonen werd mogelijk gemaakt door o.a. de deuren te verbreden en door een toekomstige uitbreiding met een zorgunit mogelijk te maken.
 
Potentieel pilootproject proeftuin Mutatie+


Het renovatiepotentieel voor woningen volgens bovenstaande principes is gigantisch. Er zijn nu al 44.000 sociale woningen geregistreerd voor renovatie. Veelbelovend voor de werkgelegenheid in Limburg, er is sprake van een bijkomende tewerkstelling van +/- 40 manjaar per 100 BEN-renovaties.