De plaatselijke  verenigingen binnen Confederatie Bouw Limburg

Voorzitter: Erik Keijers

Raad van Bestuur: Guido Baens, Jean Biesmans, Dirk Ceyssens, Johan Ceyssens, Armand Daelemans, Philip Demot, Rob Dethier, Pierre Driesen, Michel Haex, Stefan Hoogmartens, René Jansen, Erik Keijers, Paul Klinkers, Herman Peters, Edgard Troonbeeckx, Dirk Trippaers, Lode Colson, Steven Driesen, Christophe Driessen, Jean-Luc Vrijens, Jan Haesevoets, Gerald Keulen

Werkgroepen:

Jongerenkamer Bouw Limburg
Voorzitter: Joeri Haex

Confederatie Bouw Dak Limburg
Voorzitter: Erik Goiris

Limburgse Vereniging van Aannemers van Glaswerken
Voorzitter: Claudy Persoons

UBIC-Afdeling Limburg vzw

Fedelec-Limburg vzw
Voorzitter: Erik Thijs

Aannemers Schrijnwerkers en Timmerlieden van Limburg
Voorzitter: Filip Vanholst

Aannemers van Bevloeringswerken Limburg
Voorzitter: Antoine Keulen

Limburgse Schilders en Decorateurs
Voorzitter: Saskia Huygens

Algemene Aannemers Limburg
Voorzitter: Jos Bijnens

VlaWeBo - Afdeling Limburg
Voorzitter: Leo Janssen