Wilt u tijd besparen?

            Log in met uw gebruikersnaam en toegangscode en kies de optie "Gebruik een vorige inschrijving".

            Indien u iemand wenst in te schrijven die vroeger al een opleiding gevolgd heeft via Confederatie Bouw (sinds augustus 2014), 
            dan kan u deze persoon selecteren en worden de gegevens van de laatste inschrijving automatisch ingevuld.           

            Opmerking: de ondernemingsgegevens (lidnr., ondernemingsnr., ...) kan u niet wijzigen als u ingelogd bent.


 

Omschrijving

Vervolmaking grondwerker
De bijscholing brengt de ongeschoolde grondwerker van het niveau ongeschoolde naar het niveau geschoolde. Dit door het opdoen van kennis in de verschillende domeinen, zoals : productkennis, uitvoeringstechnieken, deelplanlezen, meten en tekenen/administreren.

DOELGROEP

Onervaren grondwerkers en/of grondwerkers met een goede arbeidsattitude, maar die onvoldoende basis en verdergezette kennis hebben.

 
PROGRAMMA

  • Algemeen kader - Dé grondwerker - job omschrijving, bestaansrecht & taken.
  • Rechten, plichten en categorieën.
  • Verschillende bedrijfstakken en specifieke taken grondwerker.
  • Productkennis.
  • Uitvoeringstechnieken en werkmiddelen.
  • Deelplanlezen, wat is wat & hoe lezen?
  • Meetmiddelen & Meten in 3 richtingen, controle van de maat in 3 richtingen.
  • Schetsen maken, communicatie met ploegbaas en invullen bonnen.
  • Constante evaluatie door docen

 

 

PRAKTISCH

duur: 2 dagen
uren: van 09u00 tot 17u00
locatie: Confederatie Bouw Limburg, Hasselt
 
PRIJS
 
Leden betalen 270 euro, niet-leden 310 euro. Prijzen zijn exclusief btw.
 
We aanvaarden betalingen via de KMO portefeuille.
 
KMO-portefeuille

Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Limburg een erkenning voor de KMO-portefeuille. In de vernieuwde KMO-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet de BTW. Ons erkenningsnummer DV.O 109625

Deze opleiding is niet gratis voor bedienden PC200
 

Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC124 tijdens deze opleidingen voor het grootste deel terugbetaald.

 

SUBSIDIES

FVB
 
Indien het een opleiding tussen 1 december 20XX en 31 maart 20XX betreft, geldt het volgende:
 
 
INSCHRIJVEN
 
U kan enkel inschrijven via onderstaand formulier. Wenst u meerder personen tegelijkertijd in te schrijven voor deze opleiding? Vraag het meervoudig inschrijvingsformulier aan lore.bollen@confederatiebouw.be

 
Opgepast, het aantal plaatsen zijn beperkt !!

Bij onvoldoende inschrijvingen kan een sessie geannuleerd worden.

 

 
 
 

De inschrijving voor de opleiding Vervolmaking grondwerker is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar lore.bollen@confederatiebouw.be
 

Label