Wilt u tijd besparen?

            Log in met uw gebruikersnaam en toegangscode en kies de optie "Gebruik een vorige inschrijving".

            Indien u iemand wenst in te schrijven die vroeger al een opleiding gevolgd heeft via Confederatie Bouw (sinds augustus 2014), 
            dan kan u deze persoon selecteren en worden de gegevens van de laatste inschrijving automatisch ingevuld.           

            Opmerking: de ondernemingsgegevens (lidnr., ondernemingsnr., ...) kan u niet wijzigen als u ingelogd bent.


 

Omschrijving

Mentoropleiding in de bouw
! GRATIS VOOR BEDIENDEN PC 200 DANKZIJ CEVORA !

U heeft een werknemer die geknipt is om interne opleidingen te geven?
Dan kan hij/zij best de mentoropleiding volgen.

Bedrijfsinterne opleidingen worden steeds belangrijker! De overdracht van kennis door ervaren werknemers aan nieuwkomers is immers zeer belangrijk. Het doorgeven van de kennis en ervaring vraagt echter enige vaardigheid. Om de kennisoverdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het nuttig de ervaren werknemers een mentoropleiding te laten volgen.


PROGRAMMA
 • Begrippenkader: leervormen zoals on-the-job training versus off-the-job training, informeel versus formeel leren, incidenteel versus intentioneel leren, individueel leren en teamleren, begeleiding en coaching
 • Omgaan met alle betrokken elementen tijdens het leerproces: de organisatie/bedrijf, de medewerker, de functie- en taakinhoud, het werkplekleren zelf
 • Doel
 • Startvoorwaarden
 • Voordelen en effecten van on-the-job training
 • Valkuilen en weerstanden: hoe omgaan met weerstand? hoe weerstand erkennen?
 • Vaardigheden van de begeleider/opleider
 • De verschillende leerniveaus
 • Opmaken van 'leerplan': opleidingsformule, de taakstelling (tempo en volgorde van de aan te leren taken), de leermethode, de concrete organisatie van werkplekleren, de opvolging

PRAKTISCH

duur: 1 dag
uren: van 09u00 tot 17u00
locatie: Hasselt, Confederatie Bouw Limburg
 
PRIJS
 

Leden betalen 156 euro, niet-leden 202 euro. Prijzen zijn exclusief btw.

We aanvaarden betalingen via de KMO portefeuille.
 
KMO-portefeuille

Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Limburg een erkenning voor de KMO-portefeuille. In de vernieuwde KMO-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet de BTW. Ons erkenningsnummer DV.O 109625

Dankzij CEVORA is deze opleiding GRATIS voor bedienden PC 200. Bedrijfsleiders (met zelfstandig statuut) kunnen ook gratis deelnemen, op voorwaarde dat:
 • ze tegelijkertijd ten minste één bediende inschrijven voor dezelfde of een andere Cevora-training
 • én het bedrijf een opleidingsplan heeft ingediend bij het Sociaal Fonds in het kader van de sectorale CAO

Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC124 tijdens deze opleidingen voor het grootste deel terugbetaald.

 

SUBSIDIES

 
Indien het een opleiding tussen 1 december 20XX en 31 maart 20XX betreft, geldt het volgende:
 
 
INSCHRIJVEN
 
U kan enkel inschrijven via onderstaand formulier. Wenst u meerder personen tegelijkertijd in te schrijven voor deze opleiding? Vraag het meervoudig inschrijvingsformulier aan lore.bollen@confederatiebouw.be

Opgepast, het aantal plaatsen zijn beperkt !!

Bij onvoldoende inschrijvingen kan een sessie geannuleerd worden.

 


De inschrijving voor de opleiding Mentoropleiding in de bouw is afgesloten.

Indien u wenst deel te nemen aan een volgende opleiding over dit onderwerp, gelieve een mail te sturen naar lore.bollen@confederatiebouw.be
 

Label