Wilt u tijd besparen?

            Log in met uw gebruikersnaam en toegangscode en kies de optie "Gebruik een vorige inschrijving".

            Indien u iemand wenst in te schrijven die vroeger al een opleiding gevolgd heeft via Confederatie Bouw (sinds augustus 2014), 
            dan kan u deze persoon selecteren en worden de gegevens van de laatste inschrijving automatisch ingevuld.           

            Opmerking: de ondernemingsgegevens (lidnr., ondernemingsnr., ...) kan u niet wijzigen als u ingelogd bent.


 

Omschrijving

BA5

Van de BA5 werknemer wordt volgens het AREI verwacht dat hij de elektrische gevaren zelf kan inschatten en de maatregelen bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken. Deze opleiding is geschikt voor werknemers die aan diverse elektrische installaties werken.


PROGRAMMA
 
doelstelling
situering van de regelgeving

 • codex over het welzijn op het werk
 • machinerichtlijn en arbeidsmiddelenrichtlijn
 • laagspanningsrichtlijn
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • AREI t.o.v. de IEC 60364
specifieke installaties
 • geleidende afgesloten ruimten
 • elektrische buiteninstallaties en werfinstallaties
 • brandbeiligheid
 • elektriciteit en brand
 • ex-installaties
 • overstroombeveiligingen

PRAKTISCH
Duur: 2 dagen
Uren: 9u00 tot 17u00
Locatie: Confederatie Bouw Limburg
 
PRIJS
 
Leden betalen 320 euro, niet-leden 416 euro. Prijzen zijn exclusief btw.
We aanvaarden betalingen via de KMO portefeuille.
 
KMO-portefeuille

Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker bezit de Confederatie Bouw Limburg een erkenning voor de KMO-portefeuille. In de vernieuwde KMO-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de KMO-portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden via www.kmo-portefeuille.be. Enkel de eenheidsprijs komt in aanmerking voor betaling via KMO-portefeuille, dus niet de BTW. Ons erkenningsnummer DV.O 109625

Dankzij CEVORA is deze opleiding GRATIS voor bedienden PC 200. Bedrijfsleiders (met zelfstandig statuut) kunnen ook gratis deelnemen, op voorwaarde dat:
 • ze tegelijkertijd ten minste één bediende inschrijven voor dezelfde of een andere Cevora-training
 • én het bedrijf een opleidingsplan heeft ingediend bij het Sociaal Fonds in het kader van de sectorale CAO
Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC124 tijdens deze opleidingen voor het grootste deel terugbetaald.
 

SUBSIDIES

 
Indien het een opleiding tussen 1 december 20XX en 31 maart 20XX betreft, geldt het volgende:
 
 
INSCHRIJVEN
 
U kan enkel inschrijven via onderstaand formulier. Wenst u meerder personen tegelijkertijd in te schrijven voor deze opleiding? Vraag het meervoudig inschrijvingsformulier aan lore.bollen@confederatiebouw.be


 
Opgepast, het aantal plaatsen zijn beperkt !!

Bij onvoldoende inschrijvingen kan een sessie geannuleerd worden.

 

 

Inschrijving

Opleiding
Opleiding :
Datum opleiding :
 
Onderneming
Lidnummer :  
Ondernemingsnummer* :  
Onderneming/Organisatie* :
E-mail :  
 
Deelnemer
Aanspreking* :
Voornaam* :
Naam* :
Taal :
Functie :
Winteropleiding :
Rijksregisternummer*:
Geboorteplaats*:
Statuut *:
Diploma*:
Paritair comité* :
Laptop :
E-mail* :  
Bevestig E-mail* :  
GSM : ( +32 XXX XX.XX.XX)
Tel. : (+32 X XXX.XX.XX of +32 XX XX.XX.XX)
Opmerkingen :
 
Facturatie
Straat* :
Nr.* :       Bus :
PostCode* :
Plaats* :
Land* :
    
   

(*) Verplichte velden, gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de bevestiging van inschrijving.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.Label