Sectoraal akkoord ondertekend

Op het paritair comité voor het bouwbedrijf van 19 november is het sectoraal akkoord voor 2015-2016 ondertekend. Alle organisaties hebben het ontwerpakkoord van 28 oktober goedgekeurd. Tegelijk hebben de arbeidersvakbonden een engagement ondertekend om geen kandidaturen in te dienen voor de komende sociale verkiezingen.

Meer gedetailleerde informatie zal later bij de uitvoering van de diverse punten van het akkoord volgen.