PROMO VAN DE MAANDEN JULI / AUGUSTUS


Dagboek der Werken


Het Dagboek der Werken (opgemaakt conform aan de eisen van de overheid), wordt bijgehouden op elke bouwplaats door de afgevaardigde van de aanbestedende overheid. Dagelijks worden alle aanduidingen in verband met de uitvoering van de werken vermeld.

Het dagboek der werken geeft een stand van zaken van de werken weer en een samenvatting van de genomen beslissingen en aangegane overeenkomsten, evenals de bevelen van het bestuur en van de ontwerper.

Het dagboek der werken wordt permanent bewaard op de bouwplaats tot aan de voorlopige oplevering van de opdracht.

Het bestuur, de aannemer en de ontwerper ontvangen meestal wekelijks een afschrift van de aantekeningen die in de afgelopen week werden opgemaakt.

Het dagboek der werken is in de eerste plaats bedoeld voor de overheids-opdrachten maar kan ook nuttig zijn voor private werken.Speciale verkoopprijs enkel voor de maanden juli en augustus

Ledenprijs voor deze publicatie: € 11 (exclusief BTW)
Niet-ledenprijs voor deze publicatie: € 21 (exclusief BTW)

Deze uitgave kan besteld worden via de website www.confederatiebouw.be/e-shop/publicaties/juridisch/type-contracten en nuttige documenten.

Er kan ook gemaild worden naar bestellingen@confederatiebouw.be