Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten
7de uitgave - Deel 2 "De algemene uitvoeringsregels"

               
Deel 2 van de 7de uitgave van de Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten is in druk en zal ongeveer 1.100 pagina's tellen.

Het wordt uitgegeven door de Confederatie Bouw en biedt een diepgaande analyse van de algemene uitvoeringsregels inzake overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken, namelijk 162 artikelen uit het KB van 14 januari 2013 zoals gewijzigd door de twee zgn. 'reparatie-KB's' van 7 februari en 22 mei 2014.

De Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten is een bestseller sinds de eerste uitgave in 1956. Zes edities (en deel 1A en 1B van de 7de editie over de gunning in de klassieke sectoren) zijn verschenen in beide talen sinds dan. In de loop der tijd groeide de Praktische Commentaar uit tot hét onmisbare standaardwerk, niet enkel voor elke aannemer, leverancier en dienstverlener actief op het gebied van overheidsaankopen, maar ook voor de andere betrokken partijen: architecten, ingenieurs, studiebureaus en uiteraard de aanbestedende overheden en hun technische of juridische adviseurs.

Traditiegetrouw is het volledige werk beschikbaar in de 2 landstalen en behoudt het de dubbele benadering van de reglementering – wetenschappelijk en praktisch – waarvoor professor M.-A. FLAMME doelbewust had gekozen bij de eerste uitgave al meer dan 60 jaar geleden.

Maken deel uit van de redactionele ploeg:
  • Nederlandstalige auteurs: C. De Wolf en A. Verheggen, respectievelijk al hoofdauteur en medeauteur van deel 1A en 1B van de 7de uitgave;
  • Franstalige auteurs: A. Delvaux, al medeauteur van de 6de uitgave en hoofdauteur van deel 1A en 1B van de 7de uitgave, R. Simar en B. de Cocquéau, beide al medeauteurs van voornoemde delen 1A en 1B en B. van Lierde, die er de coördinatie van had verzekerd.

Verkoopprijs van: (Nederlandstalige uitgave)

Deel 2:
     € 260 (exclusief btw) voor de leden van de Confederatie Bouw
     € 450 (exclusief btw) voor de niet-leden.


Bestellen
Online  
Via mail 
- Per post of fax: download het bestelformulier