Minimaliseren

          Wilt u tijd besparen?

            Log in met uw gebruikersnaam en toegangscode en kies de optie "Gebruik een vorige inschrijving".

            Indien u iemand wenst in te schrijven die vroeger al een opleiding gevolgd heeft via Confederatie Bouw (sinds augustus 2014), 
            dan kan u deze persoon selecteren en worden de gegevens van de laatste inschrijving automatisch ingevuld.           

            Opmerking: de ondernemingsgegevens (lidnr., ondernemingsnr., ...) kan u niet wijzigen als u ingelogd bent.


 

Minimaliseren

Omschrijving

Grondverzet
Grondverzet: uitgegraven bodem

 


Iedereen die grondwerken wenst uit te voeren (zowel particulieren, bedrijven als
overheden), dient rekening te houden met de wettelijke bepalingen inzake grondverzet.
Het hoofdstuk XIII van het Vlarebo (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering)
is sinds enige tijd van kracht. Dit hoofdstuk legt vast hoe met uitgegraven bodem moet
worden omgegaan, vanaf de plaats van uitgraving over het transport tot en met de
eindbestemming van de bodem, en aan welke voorwaarden de uitgegraven bodem moet
voldoen voor hergebruik.

In de opleiding worden de basisprincipes herhaald en aangepast aan de grondverzetsregeling.
Bedoeling is de deelnemers een antwoord te bieden op de diverse praktische aspecten
van hoofdstuk XIII van Vlarebo. De cursus is opgebouwd vanuit herkenbare situaties op de werf.
 

Doelgroep:

Iedereen die grondwerken wenst uit te voeren.
 

Programma:

Vertrekkende van de bepalingen uit het Vlarebo doorloopt de deelnemer een stappenplan
om voor de uitgegraven bodem een bodembeheerrapport te krijgen. De opleiding schetst
het vernieuwde wetgevend kader, het doel, de krachtlijnen en de praktische uitwerking van
de wetgeving inzake het gebruik van uitgegraven bodem. Het geheel wordt verduidelijkt
a.d.h.v. een uitgewerkte case.

Tijdens de opleiding komen de volgende elementen aan bod:

- krijtlijnen van de vernieuwde wetgeving op het grondverzet.
- interpretatie van het technisch verslag, het zoneringsplan en de conformverklaring.
- traceerbaarheid en bodembeheerrapporten: procedures en documenten.
- hergebruik van uitgegraven bodem: vernieuwde aanpak kadastrale werkzones en codes van goede praktijk voor gebruik, nieuwe normen…
- ondersteuning door de erkende bodembeheerorganisatie.
 

Praktische info:

Duur: opleiding van 8 u tot 11u (3u).
Locatie: Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant, Kranenberg 190, 1731 Zellik.
 

Prijs:

Leden: 112,00 € excl. btw.
Niet-leden: 140,00 excl. btw.
 

Nog vragen?

Contacteer Ikram Ouadrassi: 02/238 52 04.

Graag inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier.
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijving

Opleidingen
Opleiding
Datum opleiding
 
Onderneming
Lidnummer  
Ondernemingsnummer  
Onderneming/Organisatie
E-mail  
 
Deelnemer
Aanspreking
Voornaam
Naam
Taal
Functie :
Rijksregisternummer
Geboorteplaats
Statuut
Diploma
Paritair comité
Laptop :
E-mail  
Bevestig E-mail  
GSM : ( +32 XXX XX.XX.XX)
Tel. (+32 X XXX.XX.XX of +32 XX XX.XX.XX)
Opmerkingen :
 
Facturatie
Straat* :
Nr.* :       Bus :
PostCode* :
Plaats* :
Land* :
   

(*) Verplichte velden, gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de bevestiging van inschrijving.

De gegevens die u ons meedeelt, kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij u op uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden verbeterd.Label